‘Eindelijk eens gewonnen! We kunnen een kip slachten!’

Kinderen met gele hesjes aan, een vuilniszak in de handen en speurend naar verstopte paaseieren. Ze deden ook in onze buurt samen met hun ouders weer mee aan NL Schoon. Voor elke volle vuilniszak en gevonden paasei kregen ze een zakje chocolade paaseitjes.

Het viel op dat er minder afval in de buurt lag dan in andere jaren dus het was extra goed zoeken.

Matz en Olivia kwamen al snel met een volle vuilniszak terug. Matz nam z’n moeder uiteindelijk mee naar het stuk groen achter de Diadeemstraat, waar ze in de struiken stapels oude kranten vonden die een bezorger daar waarschijnlijk ooit had gedumpt. Ze kregen het nauwelijks mee gesleept naar het verzamelpunt. Een paar fietsers uit de Stripheldenbuurt schoten te hulp.

De ‘oogst’ langs een paar vierkante meter wandelpad

Ook de allerkleinsten gingen op zoek naar paaseieren. Witte vuilniszak mee, iets lekkers voor onderweg en gaan. Ze vonden paaseieren in de boekenkast in het voedselbos, in de speeltuin en bij de Michelbrug. Complimenten en veel dank aan iedereen die meedeed! Want het resultaat mocht er weer zijn. Zo’n 20 volle vuilniszakken die de gemeente morgen komt ophalen, blije kinderen en een opgeschoonde buurt.

Het vrolijkst was Matz die al jaren meedoet aan NL Schoon en eindelijk de grote chocoladekip won omdat hij met zijn moeder en zus de meeste vuilniszakken inleverde. “Dit voelt zo goed. Hard werken, een schone natuur en dan nog winnen ook! We kunnen een kip gaan slachten!”

Voedselbosvis wint prijs Kern met Pit

Juliëtte neemt namens het Bewonersplatform de prijs in ontvangst

De Sieradenbuurt heeft een prijs van duizend euro ontvangen van Kern met Pit, een initiatief van de Nederlandse Heidemaatschappij. De prijs is voor bedoeld voor mensen die binnen een jaar iets voor hun buurt hebben gedaan, zoals het opzetten van een moestuin of bijvoorbeeld ontmoetingsplek.

Het nieuwe kunstwerk in onze buurt was ook genomineerd en won daarom duizend euro. Hiermee wordt een deel van de aanschafprijs van het kunstwerk gefinancierd, dat in totaal 15.000 euro kostte. Het overige geld heeft het bewonersplatform via andere subsidies bij elkaar gekregen, van onder meer het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente.

Een buurt in Urk won de provinciale prijs van 2500 euro. Buurtvereniging Noorderhoofd heeft een waterbron aangelegd zodat de buurttuin en speeltuin duurzaam besproeid kunnen worden. Dit project kan nog meer winnen als het de landelijke prijs ook binnen weet te halen.

Voorlopig nog geen nieuw afvalsysteem

Het duizelt de gemeenteraadsleden als het over afvalsystemen gaat. Bewoner Juliëtte gaf donderdagavond een presentatie aan de gemeenteraad, waarin ze liet zien dat het verhaal van wethouder Jan Hoek niet klopt.

Hij wil een vierde afvalcontainer en pleitte eerder voor Diftar. Volgens hem een goedkoper systeem voor de gemeente. Maar Filmwijk en de Sieradenbuurt gaan liever door met de succesvolle PMD+ proef die al jaren tot volle tevredenheid in onze buurten draait. En die veel gunstiger uitpakt dan
Hoek doet voorkomen. Via een Wob-verzoek kregen bewoners gegevens boven water die ambtenaren bij de gemeente niet wilden geven.

De gemeenteraadsleden lijken door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Ze hebben zoveel cijfers over zich heen gekregen dat ze een accountant hebben ingeschakeld, schrijft Almere Deze Week.

“Wat zijn die twee voorstellen nou, vraagt VVD-raadslid Collete Holter zich af bij Omroep Flevoland. “Ze verschillen nogal en het is ingewikkelde materie.”

De enigen die over dit onderwerp alles goed op een rijtje hebben zijn de bewoners, die al jaren strijden voor goed en duurzaam afval scheiden met PMD+. Het lijkt er dus sterk op dat Almere voorlopig nog geen nieuw afvalsysteem krijgt.

Wethouder Hoek wil 4e container ondanks succesvolle PMD+ proef

Veel ruimte voor een vierde container hebben de meesten niet

Wat beweegt wethouder Jan Hoek? Hij gaat niet alleen over de Floriade, ook afval valt onder zijn portefeuille. Vorig jaar stelde hij voor om vier rolcontainers in te voeren in de hele stad met betaalsysteem Diftar. Filmwijk en de Sieradenbuurt hebben dat toen weten te voorkomen met behulp van een burgerinitiatief. De gemeenteraad stuurde de wethouder terug naar de tekentafel.

Het was niet voor het eerst dat de gemeente het Diftar-betaalsysteem, ondergrondse containers en een vierde afvalcontainer wilde invoeren. In 2017 gebeurde dat voor het eerst: er zou ook een ondergrondse container in onze buurt komen. Dat ging dankzij een petitie niet door. Sindsdien doen we samen met Filmwijk mee aan een afvalproef en gooien we ons PMD (plastic, metaal en drinkpakken) en ons restafval bij elkaar weg in 1 container. De bewoners zijn erg te spreken over deze manier van afval inzamelen en het is ook nog eens beter voor het milieu omdat er meer PMD hergebruikt wordt.

Resultaten PMD+ proef zijn beter dan Hoek beweert

Wethouder Jan Hoek blijft dus bij zijn plan om vier afvalcontainers in te voeren, ondanks dat bewoners al op allerlei manieren hebben kunnen aantonen dat dit zeker niet de meest efficiënte manier is om afval in te zamelen. Almeerders zitten niet te wachten op een extra container en nog duurdere afvalheffingen. De wethouder zegt dat het PMD+ systeem onvoldoende oplevert en te duur is voor de gemeente. Maar bewoners uit onze buurt en Filmwijk ontdekten door de informatie die ze kregen door middel van een WOB-verzoek dat dit niet klopt. De resultaten van de PMD+ proef zijn veel beter dan Hoek beweert.

Het PMD+ systeem wordt op dit moment ingevoerd in steden als Groningen en Utrecht. De vraag blijft waarom het daar wel kan en niet in Almere.

Kortom, bewoners van Filmwijk en de Sieradenbuurt hebben hun burgerinitiatief op basis van de boven water gekregen cijfers opnieuw aangepast en ingediend. Op donderdag 16 september behandelt de gemeenteraad ons voorstel en het voorstel van de wethouder. Namens beide buurten zal bewoonster Juliëtte de Sévaux opnieuw een presentatie geven aan de gemeenteraadsleden en hun vragen beantwoorden.

Geen geld meer voor Voedselbos, Vierdaagse, kunstroutes: gemeente schrapt wijkbudgetten

Archieffoto 21 mei 2016: bewoners leggen de kruidenheuvels aan. Vrijwilligers onderhouden alles wekelijks, maar hoe lang nog zonder wijkbudget?

Terwijl het Nederlands elftal gisteravond voetbalde, vergaderde de gemeenteraadsleden online, half afgeleid door de doelpunten die Oranje maakte. En ze namen een motie aan van D66 en de PVV om de wijkbudgetten te schrappen. Een bezuinigingsmaatregel met vergaande gevolgen, ook voor onze buurt. Het scheelt de gemeente jaarlijks 500 euro per wijk, in totaal 420.000 euro.

“En dat tegenover 12,5 miljoen euro extra voor de Floriade. Dit is beschamend”

Bewoner Sieradenbuurt

Ook de Sieradenbuurt krijgt jaarlijks 500 euro aan wijkbudget. Hiervan is jaren geleden het voedselbos aangelegd, het buurtplatform koopt er gereedschap van om de wilgen te knotten, en het voedselbos te onderhouden. Er kwam een pergola met druiven, een ooievaarsnest en allerlei nestkasten. Maar het geld werd ook gebruikt om NL Doet en NL Schoon te organiseren. Om paaseieren te zoeken en zwerfafval op te ruimen, samen een insectenhotel te bouwen, de website in de lucht te houden, nieuwsbrieven te sturen maar ook om eens per jaar een middag een springkussen te huren bij burendag. Zonder wijkbudget valt dit vanaf komend jaar allemaal weg.

Toen de buurtvereniging in Almere Poort lucht van kreeg van deze bezuiniging, riepen ze in allerijl een petitie in het leven. De noodoproep werd meer dan 400 keer ondertekend. De inwoners van Poort willen voorkomen dat activiteiten in het Klokhuis verdwijnen. Ook tradities als samen paaseieren zoeken, Festival Poort Sociaal of Slapen bij de Schapen komen in gevaar.

‘Dit gaat de gemeente juist geld kosten’

Het buurtplatform van de Sieradenbuurt schreef de dag voor de gemeenteraadsvergadering een brief aan de gemeenteraad. En concludeert dat zonder geld de stichting opgeheven moet worden. Want de penningmeester kan nergens anders subsidie aanvragen. “Ik heb een bankrekening van onze stichting nodig. Dat is verplicht een zakelijke rekening en die kost geld. Kortom, de stichting zal ik moeten opheffen.”

Al het groenonderhoud in de buurt zal de gemeente zelf moeten doen, inclusief het voedselbos. Net als in Almere Poort ziet ook onze wijk dat daarnaast een hele sociale structuur wegvalt. De activiteiten zijn geen eerste levensbehoefte. “Maar het is wél wat mensen bindt met elkaar en met de wijk. Het zijn de extra’s die van Poort en de Sieradenbuurt geen kille woonwijken maken, maar een plek die leeft.”

Het platform kan dan geen evenementen in de buurt meer organiseren, geen nieuwsbrieven maken of site onderhouden. Maar dat niet alleen, ook het contact met de gemeente valt weg. “Alle individuele bewoners zullen de gemeente rechtstreeks benaderen bij vragen”, staat in de brief. “Stelt u zich eens voor hoe snel die 500 euro dan verdampt aan ambtenarensalarissen.”

Buurtbewoners zijn geschrokken van het slechte nieuws. “Wat een sufferds. Zijn ze meteen het aanspreekpunt in de wijken kwijt.” Anderen vragen zich af waarom er wel miljoenen euro’s naar de Floriade kunnen. “Aan de Floriadedirecteur waren ze al meer geld kwijt”. En: “Hoe gaan ze dit uitleggen aan de bewoners? Schaamteloos.”

‘Vier afvalbakken in je tuin, hoe verzinnen ze het’

Het College van B&W van de gemeente Almere wil alsnog een vierde afvalcontainer invoeren. Bij hoogbouw zouden ondergrondse afvalcontainers alleen nog toegankelijk zijn met een pasje. Dit collegevoorstel moet nog voor de zomer besproken worden in de gemeenteraad maar het heeft het nodige los gemaakt bij inwoners van de stad.

Sinds het nieuws bekend gemaakt werd bij Omroep Flevoland reageren opvallend veel mensen op de sociale mediakanalen van de omroep. “Vier containers, ik kan drie al nauwelijks kwijt”, schrijft iemand. Een ander vraagt zich af waarom het College dit wil doen. “Dat is balen zeg, de proef in Filmwijk is juist meer dan geslaagd!” Ook de Sieradenbuurt doet al jaren tot volle tevredenheid mee aan de proef.

De gemeenteraad heeft dit tweede collegevoorstel nog niet goedgekeurd. Hierin staat dat het invoeren van PMD+ (het nascheden van plastic, metaal en drinkpakken) in de hele stad niet haalbaar is. De inmiddels afvaldeskundige van de Sieradenbuurt, Juliëtte de Sévaux, zegt dat dit niet klopt.

“Veel berekeningen zitten niet in dit voorstel. Met welke scheidingsresultaten heeft de gemeente gerekend bij pmd+ bij het nascheiden van plastic, metaal en drankkartons? En tegen welke verwerkingskosten en opbrengsten?” Informatie die zij samen met bewoners van Filmwijk wilde hebben van de gemeente, maar niet kreeg. Ook een Wob verzoek wees de gemeente in eerste instantie af, maar die is nu toch in aangepaste vorm in behandeling genomen.

Daarbij lijkt er informatie niet te kloppen in het afvalvoorstel van het College. “In 2017, 2018 en 2019 zag het eindresultaat van de proef in onze wijk en Filmwijk er anders uit dan de percentages die nu in het collegevoorstel staan”, zegt De Sévaux.

“Het is financieel mogelijk om pmd+ in te voeren voor de hele stad”

De gemeente vindt PMD+ dus te duur en in het voorstel staat dat er geen nascheidingsinstallatie beschikbaar is. Ook dit klopt volgens haar niet. “Er is in ieder geval een lokale verwerker die dit binnen een jaar voor de hele stad kan doen. Maakt de gemeente hier gebruik van, dan scheelt dat enorm in de transportkosten. Want dit afval gaat nu helemaal naar HVC in Alkmaar.”

Naast deze lokale verwerker zit ook een plasticfabriek, Save Plastics.”Van het afval kan dus ook in Almere weer wat nieuws gemaakt worden. Bijvoorbeeld plastic gevels voor woningen of plastic bankjes.”

Bewoners van de Sieradenbuurt en Filmwijk maken zich zorgen over afvaldumpingen als op de lange termijn betaalsysteem Diftar wordt ingevoerd. Dan komen er meer ondergrondse containers waar je pas afval in kunt gooien als je met een pasje betaalt. En dat terwijl Almeerders al bijna de hoogste afvalbelasting van het land betalen. “Onbegrijpelijk dat de gemeente beweert dat PMD+ financieel niet haalbaar is in Almere. Het is al ingevoerd in Leiden, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Groningen. Waarom kan dit dan niet in Almere?”

Veel Almeerders zijn niet zo diep ingevoerd in de materie. Eén ding weten ze wel. Zin in een vierde container hebben ze niet.

Weer flink wat wilgen geknot

Wilgenknotten

Een flinke ploeg vrijwilligers begon vanmorgen om half tien met het knotten van de wilgen langs het water. Het schoot lekker op, twee uur later lag het gras vol met afgezaagde takken. Die worden binnenkort door de gemeente opgehaald en weer gebruikt bij Vindplaats Zenit. Niet alle wilgen komen aan de beurt, anders zou het komende lente vrij kaal worden. Meehelpen kan nog steeds, er komen nog twee knotzaterdagen aan.

Wilgenknotten-2

Klaar voor gebruik

IMG_7987

Afgelopen zondag zijn de bankjes bij de kruidenheuvels geplaatst. Ze zijn nu ook klaar voor gebruik. De bankjes zijn gemaakt van ‘Almeers hout’. Dat betekent dat ze zijn gemaakt van bomen die in Almere zijn gegroeid.