Goede eerste resultaten van afvalproef

60141D7B-2961-4356-A871-126D7FAFE50B

Sinds augustus 2017 testen we een nieuw afvalsysteem in de Sieradenbuurt.

De eerste resultaten van deze proef zijn erg goed. Het afval uit de blauwe container wordt na inzameling gescheiden. Doordat we het GFT afval apart aanbieden, blijft het afval in de blauwe container droog. Hierdoor is nascheiden erg effectief en is veel plastic en metaal uit ons afval gehaald. De hoeveelheid restafval die uiteindelijk overblijft voor verbranding is meer dan gehalveerd.

De gemeenteraad beslist waarschijnlijk voor de zomervakantie over het toekomstige afvalsysteem in Almere. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Van de manier waarop we het nu doen tot ondergrondse afvalcontainers en betalen per kilo afval. Enkele bewoners uit onze wijk hebben regelmatig contact met medewerkers van Stadsreiniging en verantwoordelijk wethouder Jan Hoek. Het streven van deze bewoners is dat we de huidige manier van afval scheiden houden en dat dit in heel Almere wordt ingevoerd.

De gemeente weegt nog steeds de hoeveelheid restafval uit onze wijk nadat de bewoners het hebben gescheiden. De laatste maanden is de klad er een beetje in gekomen want we blijken meer GTF en overig afval in dezelfde container te gooien.

Daarom vermelden we nog een keer welk afval in de diverse containers gaat:

In de groene container:
GFT (groente, fruit, tuinafval, etensresten, luiers, koffiefilters, kattenbakvulling, openhaardhout en as). Dit afval mogen we in een doorzichtige plastic zak doen.
In de blauwe container:
plastic, metaal, drinkpakken en restafval. Ook dit afval mogen we in een plastic zak doen.
 
In de grijze container komt oud papier.

Verder bieden we glas, textiel, grofvuil en chemisch afval apart aan.

Het helpt enorm als we ons afval goed scheiden en verpakkingen leegmaken. (Etens)resten doet u in de groene container en de lege verpakking in de blauwe container.

 Wie vragen heeft over het scheiden van afval kan contact opnemen met de medewerkers van Stadsreiniging. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 via telefoonnummer 14036.