Geen geld meer voor Voedselbos, Vierdaagse, kunstroutes: gemeente schrapt wijkbudgetten

Archieffoto 21 mei 2016: bewoners leggen de kruidenheuvels aan. Vrijwilligers onderhouden alles wekelijks, maar hoe lang nog zonder wijkbudget?

Terwijl het Nederlands elftal gisteravond voetbalde, vergaderde de gemeenteraadsleden online, half afgeleid door de doelpunten die Oranje maakte. En ze namen een motie aan van D66 en de PVV om de wijkbudgetten te schrappen. Een bezuinigingsmaatregel met vergaande gevolgen, ook voor onze buurt. Het scheelt de gemeente jaarlijks 500 euro per wijk, in totaal 420.000 euro.

“En dat tegenover 12,5 miljoen euro extra voor de Floriade. Dit is beschamend”

Bewoner Sieradenbuurt

Ook de Sieradenbuurt krijgt jaarlijks 500 euro aan wijkbudget. Hiervan is jaren geleden het voedselbos aangelegd, het buurtplatform koopt er gereedschap van om de wilgen te knotten, en het voedselbos te onderhouden. Er kwam een pergola met druiven, een ooievaarsnest en allerlei nestkasten. Maar het geld werd ook gebruikt om NL Doet en NL Schoon te organiseren. Om paaseieren te zoeken en zwerfafval op te ruimen, samen een insectenhotel te bouwen, de website in de lucht te houden, nieuwsbrieven te sturen maar ook om eens per jaar een middag een springkussen te huren bij burendag. Zonder wijkbudget valt dit vanaf komend jaar allemaal weg.

Toen de buurtvereniging in Almere Poort lucht van kreeg van deze bezuiniging, riepen ze in allerijl een petitie in het leven. De noodoproep werd meer dan 400 keer ondertekend. De inwoners van Poort willen voorkomen dat activiteiten in het Klokhuis verdwijnen. Ook tradities als samen paaseieren zoeken, Festival Poort Sociaal of Slapen bij de Schapen komen in gevaar.

‘Dit gaat de gemeente juist geld kosten’

Het buurtplatform van de Sieradenbuurt schreef de dag voor de gemeenteraadsvergadering een brief aan de gemeenteraad. En concludeert dat zonder geld de stichting opgeheven moet worden. Want de penningmeester kan nergens anders subsidie aanvragen. “Ik heb een bankrekening van onze stichting nodig. Dat is verplicht een zakelijke rekening en die kost geld. Kortom, de stichting zal ik moeten opheffen.”

Al het groenonderhoud in de buurt zal de gemeente zelf moeten doen, inclusief het voedselbos. Net als in Almere Poort ziet ook onze wijk dat daarnaast een hele sociale structuur wegvalt. De activiteiten zijn geen eerste levensbehoefte. “Maar het is wél wat mensen bindt met elkaar en met de wijk. Het zijn de extra’s die van Poort en de Sieradenbuurt geen kille woonwijken maken, maar een plek die leeft.”

Het platform kan dan geen evenementen in de buurt meer organiseren, geen nieuwsbrieven maken of site onderhouden. Maar dat niet alleen, ook het contact met de gemeente valt weg. “Alle individuele bewoners zullen de gemeente rechtstreeks benaderen bij vragen”, staat in de brief. “Stelt u zich eens voor hoe snel die 500 euro dan verdampt aan ambtenarensalarissen.”

Buurtbewoners zijn geschrokken van het slechte nieuws. “Wat een sufferds. Zijn ze meteen het aanspreekpunt in de wijken kwijt.” Anderen vragen zich af waarom er wel miljoenen euro’s naar de Floriade kunnen. “Aan de Floriadedirecteur waren ze al meer geld kwijt”. En: “Hoe gaan ze dit uitleggen aan de bewoners? Schaamteloos.”