Afvalpilot on hold gezet

Foto: Omroep Flevoland

Foto: Omroep Flevoland

Er verandert voorlopig niets aan de manier waarop het afval opgehaald wordt in de Sieradenbuurt. De petitie van drie bewoners in de Diadeemstraat heeft het gewenste effect gehad. De petitie is door 139 bewoners getekend. Uit de enquete bleek een even groot aantal bewoners voor en tegen de ondergrondse containers te zijn. Voor wethouder Frits Huis reden om nog niets te doen en met de bewoners in gesprek te gaan.

De gemeente heeft ons restafval gewogen en stelt dat de jaarlijkse hoeveelheid per Almeerder te groot is en dat dit omlaag kan en moet. Daarom onderzoekt de gemeente in twee wijken (Filmwijk en Sieradenbuurt) hoe dit restafval per inwoner omlaag kan. Niemand zal tegen afvalreductie zijn. De Sieradenbuurt blijft daarom geselecteerd om mee te doen aan dit onderzoek.

De gemeente gaat een extra bijeenkomst met bewoners uit onze wijk voorbereiden. Tijdens deze bijeenkomst bepalen we met de gemeente de verdere invulling van deze pilot. Binnenkort stuurt de gemeente hiervoor een uitnodiging.