Bewonersplatform start handtekeningenactie voor burgerinitiatief over afval

Foto: Almere Deze Week

In de Sieradenbuurt doen we mee met een afvalproef. De situatie die wij nu testen, bevalt ons prima en willen we zo houden. Niet alleen in onze buurt en de Filmwijk, maar voor heel Almere.

De gemeente wil dit echter veranderen. Er ligt een collegevoorstel waarin staat dat zij betaalsysteem Diftar willen gaan invoeren. Voor ons betekent dit dat er een vierde afvalcontainer komt (voor restafval), dat we extra gaan betalen voor iedere keer dat we deze container laten legen en dat we restafval weer apart moeten weggooien.

We hebben ontdekt dat de businesscase van het afvalsysteem dat wij testen positief is. Dit betekent dat de invoering van dit systeem de gemeente geld oplevert en zorgt voor lagere afvalkosten. In het evaluatierapport van de afvalproef staat dat na invoering van dit systeem de afvalbelasting omlaag kan met minimaal 22 euro per huishouden per jaar. 

We begrijpen dus niet dat het college voorstelt om Diftar in te voeren. Daarnaast wordt voorgesteld om ons 30 euro(!) te laten betalen voor het ophalen van grofvuil en te stoppen met bladkorven en het ophalen van papier. Deze bezuinigingen zijn niet nodig als de gemeente het afvalsysteem invoert dat wij testen. 

We hebben 150 handtekeningen nodig

Wij gaan daarom een burgerinitiatief indienen bij de gemeente en daarin stellen we voor dat ons afvalsysteem van PMD+ in heel Almere ingevoerd wordt. Ook vragen we om een lager belastingtarief voor eenpersoonshuishoudens. De jaarlijkse rekening voor de afvalbelasting is dan lager als je alleen woont. De gemeenteraad zal het burgerinitiatief bespreken en hierover besluiten. 

Wilt u ook (onprettige) veranderingen voorkomen? Stuurt u dan een mail naar: info@sieradenbuurt.nl Vermeld in uw mail het volgende: 

– Onderwerp: ondertekening burgerinitiatief afval 

– Uw naam 

– Huisadres (straat, huisnummer, postcode) 

Hiermee tekent en ondersteunt u dit burgerinitiatief. We hebben uw steun en dat van uw familieleden (Almeerders, 18+) en buren hard nodig. Want alleen met 150 e-mails mogen we het burgerinitiatief indienen.

Gratis nestkast tegen eikenprocessierups

Het bewonersplatform heeft met subsidie van de gemeente een aantal mezenkastjes aangeschaft. Deze kastjes worden uitgedeeld aan bewoners die mee willen helpen aan een ecologische bestrijding van de eikenprocessierups. Wij willen graag een bijdrage leveren aan de bestrijding van deze plaagdieren door versterking van de natuurlijke vijand en de biodiversiteit. 

Met het ophangen van nestkastjes voor mezen zetten wij een eerste stap. Mezen hebben de eikenprocessierups op het menu staan als lekker en gezond voedsel. Als je ook een kastje wil voor in je tuin, stuur dan een mailtje naar info@sieradenbuurt.nl

Je kunt 1 mezenkastje per adres vragen zolang de voorraad strekt.

Het nestkastje dat je kunt ophalen

Voor de beste plek om het kastje op te hangen vind je hier nog een paar tips die helpen de kastjes aantrekkelijk te maken voor de mezen.

Voor het versterken van de biodiversiteit kun je denken aan het zaaien van wilde bloemen die insecten aantrekken. De insecten trekken weer vogels aan en zo is een plus een drie.

Gemeenteraad accepteert omstreden afvalplan niet

De Almeerse gemeenteraad heeft het afvalplan teruggestuurd naar het college, omdat het niet volledig is. De gemeente wil Diftar invoeren. Almeerders die in laagbouw wonen krijgen dan vier rolcontainers of moeten zelf hun papier wegbrengen. Ook moeten Almeerders gaan betalen voor het ophalen van grofvuil (30 euro per keer). En dat terwijl die proef met PMD+, achteraf scheiden van plastic en metaal, heel goed verloopt in Filmwijk en de Sieradenbuurt. De resultaten van deze proef zijn nog niet klaar. De raad heeft daarom gevraagd om aanvullingen.

Het college presenteerde half april een voorstel om de afvalinzameling in de stad te veranderen. Zo zou er voortaan moeten worden betaald voor het ophalen van grofvuil, zijn de afvalstations minder vaak open en betalen meerpersoonshuishoudens straks meer dan eenpersoonshuishoudens. Het plan oogstte direct een storm van kritiek bij Almeerders en raadsleden. Al meer dan 12.000 bewoners tekenden een petitie. Ze willen geen stijging van 25% van de afvalstoffenheffing, zoals in Apeldoorn gebeurde na de invoering van Diftar. Ook zijn ze bang voor meer afval op straat.

De stad kan het aantal afvaldumpingen nu al niet aan. Rond verschillende afvalinzamelpunten liggen bergen met rommel. “Wij doen er alles aan om Almere schoon te houden, maar door de enorme toename van dumpingen lukt dat niet”, zegt de gemeente tegen Almere deze Week.

De vraag is natuurlijk waarom het college vast blijft houden aan Diftar, terwijl duizenden bewoners daar tegen zijn en we een goed lopende proef met PMD+ hebben. Diftar is in geen enkele grote stad succesvol, terwijl PMD+ dat wel is. Ook in Friesland loopt dat systeem goed. Het afvalbedrijf van de Friese gemeenten maakt winst, waardoor de kosten voor de bewoners lager zijn. Ook is dit afvalbedrijf door Stichting Nederland CO2 Neutraal uitgeroepen tot duurzaamste bedrijf van Nederland.

Veel grote steden volgen het voorbeeld van Friese, Zeeuwse en Groningse gemeenten en hebben inmiddels PMD+ ingevoerd of gaan dat doen. Denk aan Rotterdam, Amsterdam en Leiden. Invoering van PMD+ voorkomt een hoop ellende zoals hogere kosten, een extra container en andere onprettige veranderingen. Het bewonersplatform tast daarom volledig in het duister naar de motivatie van het college.

Hoeveel tijd het college nodig heeft om het afvalplan aan te passen is niet duidelijk. Een woordvoerder laat desgevraagd het volgende weten aan Omroep Flevoland: “Het Presidium heeft gevraagd om aanvullende informatie. Dit zal worden toegevoegd aan het voorstel.”

Het voorstel wordt nog aangepast en het bewonersplatform volgt de ontwikkelingen op de voet. Het platform schreef deze brief aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd.

Nieuwsbrief Triade

Triade heeft in de buurt een brief verspreid met daarin tekeningen hoe het project aan de Sieradenweg eruit komt te zien. Als je hem hebt gemist kun je hier de pdf bekijken.

Triade zegt dat bewoners mee hebben kunnen denken. Het klopt dat een paar bewoners hun wensen en adviezen konden delen, daar is alleen heel weinig mee gedaan. Zo zit er toch een gebouw met twee verdiepingen bij, komen er geen twee inritten aan het begin van de straat zodat de buurt zo min mogelijk last heeft van verkeer.

Ook heeft de gemeente vorig jaar beloofd dat de verkeerssituatie aangepast zou worden, zodat overstekende scholieren geen gevaar zouden lopen. De medewerker die dit toezegde werkt niet meer voor de gemeente en zijn opvolger wist nergens van.

Over deze zaken is het bewonersplatform nu in gesprek met Triade en de gemeente. Heb je zelf nog op- of aanmerkingen, mail deze dan naar info@sieradenbuurt.nl want dan kunnen we dat ook meenemen.

Afvalpetitie al ruim 11.000 keer ondertekend

Almere wil het afval anders gaan verwerken, maar met de manier waarop de gemeente dat wil gaan doen zijn veel Almeerders het niet eens. Zo is het de bedoeling dat inwoners zelf oud papier en snoeiafval gaan wegbrengen naar de milieustraten, die minder vaak open zullen gaan. Ook worden afvaldumpingen straks minder snel opgeruimd, wat leidt tot meer zwerfafval op straat. Daarnaast gaan huishoudens met meer dan 1 persoon meer betalen. Wie de petitie wil tekenen kan dat hier doen.

Afvalinzameling op de schop

Almere staat een aantal grote veranderingen te wachten op het gebied van de afvalinzameling, meldt Omroep Flevoland. Zo komt er waarschijnlijk een eind aan de huidige situatie waarbij alleenstaanden evenveel aan afvalstoffenheffing betalen als gezinnen.

Daarnaast zal vanaf volgend jaar betaald moeten worden voor het ophalen van grofvuil, worden afvaldumpingen minder snel weggehaald, en gaan de milieustraten minder vaak open. Het gaat om voorstellen die het college van B en W heeft gedaan aan de gemeenteraad.

In Almere is het nu nog zo dat ieder huishouden evenveel betaalt aan afvalstoffenheffing. In 2020 is dat bedrag 378 euro. Voor eenpersoonshuishoudens gaat het tarief zo’n 15 procent omlaag, bij huishoudens met twee personen of meer gaat het bedrag zo’n 7 procent omhoog. Dat komt dan neer op 322 euro voor een eenpersoonshuishouden en 406 euro voor een gezin. 

Om kosten te besparen worden daarnaast ook een fors aantal bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. Zo moeten Almeerders straks 30 euro gaan betalen voor het laten ophalen van grof vuil, verdwijnen de bladkorven, blijven afvaldumpingen langer liggen en krijgen scholen en kerken geen vergoeding meer voor het ophalen van papier.

Hoe de gemeente straks het afval gaat ophalen is nog onduidelijk. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar Diftar, een andere optie is achteraf scheiden. Dat is het systeem waarmee nu getest wordt in onze buurt. Die proef wordt verlengd.

In het voorjaar van 2022 neemt de gemeente een definitief besluit welk systeem het gaat worden.

Op berenjacht door de buurt!

Het idee is overgewaaid uit Australië en België: de berenjacht. Kinderen kunnen door de buurt struinen, op zoek naar beren. In het hele land kijken al duizenden beren naar buiten. Onze buurt doet ook mee, zoals je ziet zijn de eerste beren al gesignaleerd.

Je kunt je beer eventueel aanmelden via https://berenjacht.net