Feestelijke opening Triade aan de Sieradenweg.

Graag nodigen we je uit op 18 mei 2022 om samen met ons tijdens een gezellige middag te vieren dat we wonen op de Sieradenweg. Je bent welkom tussen 15.00 en 19.30 uur. Om 15.30 uur is de feestelijke opening. Aansluitend zijn er allerlei festiviteiten waaraan je kunt deelnemen. We hebben een leuk programma voor je samengesteld. Natuurlijk is er ook iets te eten en drinken. Voor de bezoekers die de locatie nog niet kennen – een rondleiding hoort er zeker ook bij. Een kijkje binnen bij de dagbesteding en op het terrein. Wat doen we daar en welke activiteiten vinden daarnaast nog meer plaats.Wil je ons nog wel laten weten of je komt en met hoeveel personen je erbij bent? Je kunt je hier aanmelden. Wij verheugen ons op je komst.

Op zoek naar Paaseieren

Zaterdag 19 maart is het NL-Schoon. In heel Nederland gaan we aan de slag om zwerfafval op te ruimen. Als je zaterdag meedoet met het opruimen van de Sieradenbuurt dan heb je kans dat je onderweg zomaar Paaseieren tegenkomt. Als je die inlevert bij de mensen van het buurtplatform krijg je een lekkernij.

Wanneer? Zaterdag 19 maart om 10:30 uur

Waar? Verzamelen bij de tafeltennistafel in het voedselbos.

Aanstaande zaterdag onthulling kunstwerk “Langs de Eem”

Het blijft nog even een verrassing… Zaterdag 30 oktober 10:30 uur wordt het onthuld.

De inwoners van de Sieradenbuurt zijn van harte uitgenodigd bij de onthulling van het kunstwerk “Langs de Eem”. Het kunstwerk zal op zaterdag 30 oktober zal om 10.30 uur in ons voedselbos ter hoogte van Sieradenweg 47-69 worden onthuld.

Het kunstwerk is gemaakt door Frans van der Ven. De rivier De Eem stroomt van Amersfoort via dit voedselbos (deels ondergronds) naar het Markermeer. Zo’n 9000 jaar voor Christus liepen hier al mensen rond en vingen vis uit deze – toen bovengrondse – rivier. Die bereidden zij op vuur, zo blijkt uit opgravingen. Deze jagers bouwden op de hogere zandkoppen langs De Eem hun jachtkampen. Het gebied was voedselrijk. Rond 5200 voor Christus steeg de zeespiegel en verdween het land onder water. Dit kunstwerk verbeeldt het leven van toen en nu. Het stalen oppervlak golvend als de rivier. De vorm en de staken verwijzen naar visfuiken uit de oudheid en gevonden in Almere.

Aktie! tegen het schrappen van het buurtbudget

Onder het mom van een ‘bezuiniging die toch geen pijn doet’ zijn in een amendement van D’66 en de PVV de buurtbudgetten geschrapt uit de begroting. Ook ons buurtplatform maakt gebruik van het buurtbudget. We betalen er de bankrekening van en kopen brandstof voor de bosmaaiers in het voedselbos. Het buurtbudget is dus essentieel voor ons.

Maar niet alleen voor ons. Vele initiatieven in de stad bestaan bij de gratie van het buurtbudget zowel groot als klein. Samen met andere initiatiefnemers hebben we een film gemaakt wat er allemaal met de buurtbudgetten gedaan wordt. De leerlingen van het Echnaton hebben gefilmd en gemonteerd. En vandaag is de film af. Je kunt die hier bekijken, maar we zouden graag hebben dat je het deelt via social media zodat iedereen snapt hoe belangrijk de buurtbudgetten zijn voor Almere.

Oh oh ooievaar.

Het is wel duidelijk, de ooievaar cirkelt regelmatig boven de Sieradenbuurt, werpt een blik naar beneden op het ooievaarsnest en vertrekt weer. Volgens Maud – moeder van het ooievaarsnest in de Sieradenbuurt – wordt er niet genesteld door de povere kwaliteit van het nest.

En dus moest er een nieuw nest op de paal. Inmiddels ligt de paal klaar voor een nieuw nest en wat onderhoud aan de paal. Over enkele weken wordt het nieuwe nest geplaatst en de paal weer overeind gezet.

De paal rust op een stut, wachtend op het nieuwe nest.

Geen wilgenknotten door lockdown maatregelen.

Het zit ons niet mee met het wilgenknotten. Ook aanstaande zaterdag 9 januari gaat het wilgenknotten aan het Maurice Garin pad niet door. De maatregelen die door de overheid zijn uitgevaardigd (maximaal 2 personen in groepsverband op alle openbare plekken) laten geen ruimte voor het wilgenknotten. In overleg met de gemeente hebben we daarom besloten het wilgenknotten gedurende de lockdown te stoppen.

Extra maatregelen bij het wilgen knotten door Covid-19.

Aanstaande zaterdag 14 november start het knotten van de wilgen langs het Maurice Garin fietspad. Ondanks dat we buiten aan het werk zijn, hebben we wat extra maatregelen genomen om eventuele besmetting met Covid-19 te voorkomen.

Kom alleen als je geen Covid-klachten hebt. We werken per persoon maar aan één boom om eventuele besmettingen te voorkomen. Het gereedschap zal voor en na gebruik worden gedesinfecteerd. Tijdens het werken en met de koffiepauze houden we 1,5 meter afstand van elkaar.

We verzamelen om 10.00 uur langs het Maurice Garinpad bij het bruggetje van het Diadeempad. Het schema ziet er voor het komende seizoen als volgt uit: Zaterdag 14 november en 12 december 2020, 9 januari, 13 februari en 13 maart 2020.

Het buurtplatform Sieradenbuurt zorgt voor het juiste gereedschap en beschermmiddelen. Als je nooit eerder hebt meegedaan, krijg je instructie. Het is een leuke bezigheid, waarbij je je lekker buiten aan het klussen bent. Onze stichting regelt koffie en thee voor een korte pauze.

Bekendmakingen over afgelastingen worden op de website gepubliceerd. (bijvoorbeeld als het door regen glad is langs de waterkant).

Nieuwsbrief Triade

Triade heeft in de buurt een brief verspreid met daarin tekeningen hoe het project aan de Sieradenweg eruit komt te zien. Als je hem hebt gemist kun je hier de pdf bekijken.

Triade zegt dat bewoners mee hebben kunnen denken. Het klopt dat een paar bewoners hun wensen en adviezen konden delen, daar is alleen heel weinig mee gedaan. Zo zit er toch een gebouw met twee verdiepingen bij, komen er geen twee inritten aan het begin van de straat zodat de buurt zo min mogelijk last heeft van verkeer.

Ook heeft de gemeente vorig jaar beloofd dat de verkeerssituatie aangepast zou worden, zodat overstekende scholieren geen gevaar zouden lopen. De medewerker die dit toezegde werkt niet meer voor de gemeente en zijn opvolger wist nergens van.

Over deze zaken is het bewonersplatform nu in gesprek met Triade en de gemeente. Heb je zelf nog op- of aanmerkingen, mail deze dan naar info@sieradenbuurt.nl want dan kunnen we dat ook meenemen.

Nieuwbouwproject van Triade aan de Sieradenweg

Zoals bekend is er in oktober 2018 door Triade en de gemeente Almere de intentieovereenkomst voor de aankoop van de grond getekend.

In januari en februari van dit jaar waren er onder leiding van een architect zogeheten co-creatie sessies plaats. Hierin hebben medewerkers, cliënten, verwanten en buurtbewoners aangegeven wat hun wensen en ideeën zijn voor de toekomstige nieuwbouw. Deze informatie is vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan.

In de afgelopen maanden zijn de Programma’s van Eisen geoptimaliseerd.
Triade kiest voor een aanbestedingsstrategie Design & Build. Dit betekent dat wij een viertal aannemers vragen om op basis van ons programma van Eisen, de vraagspecificatie en de uitkomsten van de co-creatie een ontwerp met begroting aan te leveren.

De planning voor de komende periode ziet er globaal als volgt uit:

  • juni 2019 t/m oktober 2019 – versturen stukken naar aannemers; dialoogrondes met de aannemers; presentatie van de ontwerpen aan Triade
  • okt 2019 – opdrachtverstrekking aan de winnende aannemer om het ontwerp verder uit te werken;
  • dec 2019 / jan 2020 – afstemming en presentatie ontwerp met gemeente en de bewoners Sieradenbuurt;
  • jan t/m juli 2020 – verdere uitwerking en aanvraag omgevingsvergunning;
  • aug / sept 2020 – start bouw
  • aug / sept 2021 – oplevering gebouwen en terrein;
  • sept t/m nov 2021 – gefaseerde inhuizen cliënten en medewerkers;
  • december 2021 – operationeel

Met vriendelijke groet,

Miranda Juckers
Regiomanager TriadeVitree