Nieuwsbrief Triade

Triade heeft in de buurt een brief verspreid met daarin tekeningen hoe het project aan de Sieradenweg eruit komt te zien. Als je hem hebt gemist kun je hier de pdf bekijken.

Triade zegt dat bewoners mee hebben kunnen denken. Het klopt dat een paar bewoners hun wensen en adviezen konden delen, daar is alleen heel weinig mee gedaan. Zo zit er toch een gebouw met twee verdiepingen bij, komen er geen twee inritten aan het begin van de straat zodat de buurt zo min mogelijk last heeft van verkeer.

Ook heeft de gemeente vorig jaar beloofd dat de verkeerssituatie aangepast zou worden, zodat overstekende scholieren geen gevaar zouden lopen. De medewerker die dit toezegde werkt niet meer voor de gemeente en zijn opvolger wist nergens van.

Over deze zaken is het bewonersplatform nu in gesprek met Triade en de gemeente. Heb je zelf nog op- of aanmerkingen, mail deze dan naar info@sieradenbuurt.nl want dan kunnen we dat ook meenemen.

Nieuwbouwproject van Triade aan de Sieradenweg

Zoals bekend is er in oktober 2018 door Triade en de gemeente Almere de intentieovereenkomst voor de aankoop van de grond getekend.

In januari en februari van dit jaar waren er onder leiding van een architect zogeheten co-creatie sessies plaats. Hierin hebben medewerkers, cliënten, verwanten en buurtbewoners aangegeven wat hun wensen en ideeën zijn voor de toekomstige nieuwbouw. Deze informatie is vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan.

In de afgelopen maanden zijn de Programma’s van Eisen geoptimaliseerd.
Triade kiest voor een aanbestedingsstrategie Design & Build. Dit betekent dat wij een viertal aannemers vragen om op basis van ons programma van Eisen, de vraagspecificatie en de uitkomsten van de co-creatie een ontwerp met begroting aan te leveren.

De planning voor de komende periode ziet er globaal als volgt uit:

  • juni 2019 t/m oktober 2019 – versturen stukken naar aannemers; dialoogrondes met de aannemers; presentatie van de ontwerpen aan Triade
  • okt 2019 – opdrachtverstrekking aan de winnende aannemer om het ontwerp verder uit te werken;
  • dec 2019 / jan 2020 – afstemming en presentatie ontwerp met gemeente en de bewoners Sieradenbuurt;
  • jan t/m juli 2020 – verdere uitwerking en aanvraag omgevingsvergunning;
  • aug / sept 2020 – start bouw
  • aug / sept 2021 – oplevering gebouwen en terrein;
  • sept t/m nov 2021 – gefaseerde inhuizen cliënten en medewerkers;
  • december 2021 – operationeel

Met vriendelijke groet,

Miranda Juckers
Regiomanager TriadeVitree

Lezing over bijen bij de ‘Vogel- en Natuurwacht Flevoland’

Op woensdagavond 12 juni zal Jorinda Setzpfand en partner Harold (imker in ons voedselbos) ons hier veel meer over vertellen, waarbij de nadruk zal liggen op de honingbijen.

Hoe leven ze? Hoe werkt een bijenkorf/-kast? Wat is het verschil tussen een werkster, een dar en een koningin? Hoe maken bijen honing?
Jorinda zal ook een kijkkast met bijen meenemen, zodat we ze van dichtbij kunnen bekijken. Wil je ook meer over deze interessante, kleine maar zeer nuttige dieren weten? Kom dan op 12 juni naar deze lezing!

Datum: woensdag 12 juni
Tijd: 20:00 uur (gebouw open vanaf 19.30 uur) Locatie: De Oostvaarders, Oostvaardersbosplaats 1, Almere
Kosten (incl. koffie/thee): gratis voor donateurs, van niet-donateurs wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld
Neem s.v.p. je eigen beker mee, zodat we het plastic afval zoveel mogelijk beperken!

Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders foto: Staatsbosbeheer

Burendag 2018 afgelast.

Helaas zijn de weersvooruitzichten voor vandaag zo slecht dat we ons genoodzaakt zien de Burendag af te lasten. Met de verwachte regen en wind is het niet veilig springen op het springkussen én spelletjes doen in de regen, daar wordt niemand vrolijk van.

Achterstand wilgen knotten

foto 2-1We hebben dit seizoen wat pech gehad met het wilgen knotten. Door de weersomstandigheden zijn er twee knotdagen uitgevallen. Daardoor redden we het dit jaar niet om alles te knotten. Op 3 maart aanstaande is de laatste knotdag. Extra hulp is dan ook van harte welkom. We beginnen om 10:00 uur tot 12:00 uur en verzamelen bij het middelste bruggetje.

Na 15 maart treed de wet Natuurbeschermingt in werking. Deze is o.a. bedoeld om vooral vogels de mogelijkheid te geven rustig te beginnen met de nestbouw. En de wilgen beginnen weldra weer uit te lopen.

Wilgen knotten

img_4578
Kijk je uit op de wilgen langs het water? Of wil je de gewoon handen uit de mouwen steken? Help dan mee met het knotten van de wilgen langs het Maurice Garin fietspad. Vanaf november beginnen we daar weer mee, elke 2e zaterdag van de maand van 10-12 uur. Koffie thee en koek en het nodige materiaal ligt dan klaar. We zorgen voor zagen, handschoenen en helm. tot zaterdag.