De kap is nog niet klaar

142251DC-5FB0-464A-B49B-2F02ED41C6D0

De afgelopen week is de kapmachine ingezet tussen de Sieradenbuurt en de Buitenring. Vooral in het midden zijn bomen weggehaald. Het aanzicht is daardoor tot nog toe redelijk in tact gebleven. Deze werkzaamheden zijn volgens Staatsbosbeheer erg voorspoedig gegaan, waardoor de machine begin volgende week weer verder kan naar de volgende locatie, rondom het Luierpark.

De randbomen die de machine heeft laten staan worden zo snel mogelijk verwijderd door een mobiele kraan en door handmatig te zagen. De kraan kan veel meer controle uitoefenen op de valrichting van de boom, omdat hij de boom hoog kan vastpakken. 

Een aantal bomen met roofvogelnesten of boomholtes is blijven staan, omdat Staatsbosbeheer deze bomen het liefst wil sparen. Nader onderzoek was nodig om vast te stellen hoe groot de natuurschade is bij kap en hoe groot het risico is dat de omvallende boom letsel of schade kan veroorzaken. In overleg met de provincie is besloten om een aantal bomen alsnog te vellen, vanwege het hoge risico op omvallen. Het ging in bij deze bomen om oude, onbruikbare nesten en nesten die naar alle waarschijnlijkheid niet van roofvogels waren. Vogels die in het voorjaar hun oude nest niet terug vinden, maken van nature een nieuw nest.