Triade koopt grond: zorgwoningen komen er

Het plan voor zorgwoningen voor licht verstandelijk beperkte mensen langs de Sieradenweg gaat door. Dat staat in onderstaande brief die Triade aan het bewonersplatform heeft gestuurd.

Beste buurtbewoners van de Sieradenweg,

Op 25 april hebben wij tijdens een informatieavond jullie geïnformeerd over de bouwplannen van Triade aan de Sieradenweg. Graag brengen wij jullie op de hoogte van de eerste stap in de aankoop van de grond aan de Sieradenweg. Wij zijn met de gemeente tot overeenstemming gekomen dat Triade de grond aan de Sieradenweg  mag kopen. Onze bestuurder Afien Spreen zal de reserveringsovereenkomst volgende week woensdag samen met de wethouder ondertekenen.

Vervolgens zal Triade het Programma van Eisen formaliseren en de ontwerpfase opstarten. Dit zal zeker enige maanden in beslag gaan nemen.

Tijdens de informatieavond zijn er meerdere onderwerpen aangedragen die wij in het ontwerp mee zullen nemen. Het gaat dan met name om de toename van het verkeer en de verkeersontsluiting, de veiligheid van de fietsers, de aansluiting van het bouwplan op het omliggend terrein en de bereikbaarheid van Triade voor omwonenden tijdens de bouw maar vooral als het gebouw in gebruik is. Wij zullen deze onderwerpen, samen met de gemeente, meenemen in de ontwerpfase.

Zodra er zicht is op een eerste ontwerp dan zullen wij en de gemeente dit met jullie delen en ook de onderwerpen uit de bewonersavond verder met jullie bespreken.

Ter aanvulling: In de krant Almere Deze Week, is er per abuis een artikel verschenen dat Triade zorgwoningen gaat realiseren in de Stripheldenbuurt. Dit moet natuurlijk de Sieradenbuurt zijn. In de krant van volgende week wordt dit gerectificeerd.

Mochten er nog aanvullende vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Miranda Juckers

Regiomanager Triade

E: mjuckers@triade-flevoland.nl