Ontwerpfase zorgwoningen van start

Wethouder Loes IJpma en Triade-bestuurder Afien Spreen hebben de reserveringsovereenkomst getekend voor de aankoop van bouwgrond in de Sieradenbuurt. Hiermee is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van een nieuw woonzorgterrein van Triade langs de Sieradenweg.

Triade wil voor zo’n 70 cliënten een woonzorgterrein te ontwikkelen. Het gaat om een woon- en werkvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking die nu op andere locaties in Almere wonen, of tijdelijk elders wonen in Flevoland maar hun netwerk in Almere hebben. Op 25 april van dit jaar hebben de buurtbewoners tijdens een informatieavond meer gehoord over de bouwplannen aan de Sieradenweg. Ze hebben korte filmpjes over de bewoners gezien, vragen gesteld en eerste ontwerptekeningen bekeken.

Een zorg van de buurt is de kruising van de Sieradenweg en de Diadeemstraat. Hier steken ‘s ochtends veel scholieren de weg over. Met extra verkeer naar het zorgcomplex zouden hier gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. Het bewonersplatform stelde die avond voor om het fietspad te verplaatsen naar de overkant van de straat. De gemeente en Triade hebben gezegd dit in het ontwerp mee te zullen nemen.

Met de ondertekening van de reserveringsbijeenkomst is Triade tot overeenstemming gekomen om de grond aan de Sieradenweg van de gemeente Almere te kopen en kan de ontwerpfase gaan starten. Zodra er een eerste ontwerp is dan zal de gemeente dit met de buurtbewoners delen en ook de onderwerpen uit de bewonersbijeenkomst verder bespreken.