Honing uit voedselbos bij het Vogelfestival

Het gaat goed met het bijenvolkje van imker Harold, onze buurtimker. De bijen zijn al volop bezig met de winter. “De eerste emmers suikerwater staan er nu op, om ervoor te zorgen dat ze voldoende voer hebben tot het volgende voorjaar.”

Wie de polderhoning uit de Sieradenbuurt eens wil proeven en ook naar het Vogelfestival gaat op 19 september: je vindt de potjes én de imker bij bezoekerscentrum ‘De Oostvaardersplassen’ bij Lelystad.

https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/evenement-overzicht/2218802527/vogelfestival

Geen geld meer voor Voedselbos, Vierdaagse, kunstroutes: gemeente schrapt wijkbudgetten

Archieffoto 21 mei 2016: bewoners leggen de kruidenheuvels aan. Vrijwilligers onderhouden alles wekelijks, maar hoe lang nog zonder wijkbudget?

Terwijl het Nederlands elftal gisteravond voetbalde, vergaderde de gemeenteraadsleden online, half afgeleid door de doelpunten die Oranje maakte. En ze namen een motie aan van D66 en de PVV om de wijkbudgetten te schrappen. Een bezuinigingsmaatregel met vergaande gevolgen, ook voor onze buurt. Het scheelt de gemeente jaarlijks 500 euro per wijk, in totaal 420.000 euro.

“En dat tegenover 12,5 miljoen euro extra voor de Floriade. Dit is beschamend”

Bewoner Sieradenbuurt

Ook de Sieradenbuurt krijgt jaarlijks 500 euro aan wijkbudget. Hiervan is jaren geleden het voedselbos aangelegd, het buurtplatform koopt er gereedschap van om de wilgen te knotten, en het voedselbos te onderhouden. Er kwam een pergola met druiven, een ooievaarsnest en allerlei nestkasten. Maar het geld werd ook gebruikt om NL Doet en NL Schoon te organiseren. Om paaseieren te zoeken en zwerfafval op te ruimen, samen een insectenhotel te bouwen, de website in de lucht te houden, nieuwsbrieven te sturen maar ook om eens per jaar een middag een springkussen te huren bij burendag. Zonder wijkbudget valt dit vanaf komend jaar allemaal weg.

Toen de buurtvereniging in Almere Poort lucht van kreeg van deze bezuiniging, riepen ze in allerijl een petitie in het leven. De noodoproep werd meer dan 400 keer ondertekend. De inwoners van Poort willen voorkomen dat activiteiten in het Klokhuis verdwijnen. Ook tradities als samen paaseieren zoeken, Festival Poort Sociaal of Slapen bij de Schapen komen in gevaar.

‘Dit gaat de gemeente juist geld kosten’

Het buurtplatform van de Sieradenbuurt schreef de dag voor de gemeenteraadsvergadering een brief aan de gemeenteraad. En concludeert dat zonder geld de stichting opgeheven moet worden. Want de penningmeester kan nergens anders subsidie aanvragen. “Ik heb een bankrekening van onze stichting nodig. Dat is verplicht een zakelijke rekening en die kost geld. Kortom, de stichting zal ik moeten opheffen.”

Al het groenonderhoud in de buurt zal de gemeente zelf moeten doen, inclusief het voedselbos. Net als in Almere Poort ziet ook onze wijk dat daarnaast een hele sociale structuur wegvalt. De activiteiten zijn geen eerste levensbehoefte. “Maar het is wél wat mensen bindt met elkaar en met de wijk. Het zijn de extra’s die van Poort en de Sieradenbuurt geen kille woonwijken maken, maar een plek die leeft.”

Het platform kan dan geen evenementen in de buurt meer organiseren, geen nieuwsbrieven maken of site onderhouden. Maar dat niet alleen, ook het contact met de gemeente valt weg. “Alle individuele bewoners zullen de gemeente rechtstreeks benaderen bij vragen”, staat in de brief. “Stelt u zich eens voor hoe snel die 500 euro dan verdampt aan ambtenarensalarissen.”

Buurtbewoners zijn geschrokken van het slechte nieuws. “Wat een sufferds. Zijn ze meteen het aanspreekpunt in de wijken kwijt.” Anderen vragen zich af waarom er wel miljoenen euro’s naar de Floriade kunnen. “Aan de Floriadedirecteur waren ze al meer geld kwijt”. En: “Hoe gaan ze dit uitleggen aan de bewoners? Schaamteloos.”

TBS-kliniek wil uitbreiden terwijl gevangenis leeg staat

Bewoners van de Stripheldenbuurt hebben een brief van de gemeente gekregen waarin staat dat er plannen zijn om de Oostvaarderskliniek uit te breiden. In die brief staat een foto van Google Maps waarop te zien is waar die uitbreiding moet komen. De website van de buurt vat het als volgt samen: ‘de Oostvaarderskliniek wil het gebouw uitbreiden richting de Buitenring om 58 extra TBS-ers te kunnen huisvesten en behandelen.’

Bewoners uit de Stripheldenbuurt begrijpen er niks van. “Ik denk dat er wel genoeg is uitgebreid. We hebben eerst de tbs-kliniek gehad, toen kwam het Pieter Baan Centrum erbij. En nu dit weer”, vertelt een bewoonster van de Rikki Visserstraat aan Omroep Flevoland.

En dat terwijl de oude gevangenis, Almere Binnen, al een tijd leeg staat. “Daar is volgens mij nog steeds geen bestemming voor”, zegt een andere bewoner tegen de omroep.

Plannen uitgelekt

Rechters leggen steeds vaker een tbs-maatregel op, waardoor er meer behoefte is aan extra capaciteit.

Het nieuws over de uitbreiding kwam eerder naar buiten dan de bedoeling was. De gemeente wilde het pas na de zomer bekend maken en bewoners uitnodigen voor informatiegesprekken, maar de plannen lekten uit via Almere Deze Week.

De Oostvaarderskliniek wil niet reageren en zegt tegen Omroep Flevoland eerst met de bewoners in gesprek te willen gaan. In de brief aan de bewoners staat dat er nog geen bouwtekeningen zijn gemaakt en dat er ook nog geen vergunning is aangevraagd.

‘Vier afvalbakken in je tuin, hoe verzinnen ze het’

Het College van B&W van de gemeente Almere wil alsnog een vierde afvalcontainer invoeren. Bij hoogbouw zouden ondergrondse afvalcontainers alleen nog toegankelijk zijn met een pasje. Dit collegevoorstel moet nog voor de zomer besproken worden in de gemeenteraad maar het heeft het nodige los gemaakt bij inwoners van de stad.

Sinds het nieuws bekend gemaakt werd bij Omroep Flevoland reageren opvallend veel mensen op de sociale mediakanalen van de omroep. “Vier containers, ik kan drie al nauwelijks kwijt”, schrijft iemand. Een ander vraagt zich af waarom het College dit wil doen. “Dat is balen zeg, de proef in Filmwijk is juist meer dan geslaagd!” Ook de Sieradenbuurt doet al jaren tot volle tevredenheid mee aan de proef.

De gemeenteraad heeft dit tweede collegevoorstel nog niet goedgekeurd. Hierin staat dat het invoeren van PMD+ (het nascheden van plastic, metaal en drinkpakken) in de hele stad niet haalbaar is. De inmiddels afvaldeskundige van de Sieradenbuurt, Juliëtte de Sévaux, zegt dat dit niet klopt.

“Veel berekeningen zitten niet in dit voorstel. Met welke scheidingsresultaten heeft de gemeente gerekend bij pmd+ bij het nascheiden van plastic, metaal en drankkartons? En tegen welke verwerkingskosten en opbrengsten?” Informatie die zij samen met bewoners van Filmwijk wilde hebben van de gemeente, maar niet kreeg. Ook een Wob verzoek wees de gemeente in eerste instantie af, maar die is nu toch in aangepaste vorm in behandeling genomen.

Daarbij lijkt er informatie niet te kloppen in het afvalvoorstel van het College. “In 2017, 2018 en 2019 zag het eindresultaat van de proef in onze wijk en Filmwijk er anders uit dan de percentages die nu in het collegevoorstel staan”, zegt De Sévaux.

“Het is financieel mogelijk om pmd+ in te voeren voor de hele stad”

De gemeente vindt PMD+ dus te duur en in het voorstel staat dat er geen nascheidingsinstallatie beschikbaar is. Ook dit klopt volgens haar niet. “Er is in ieder geval een lokale verwerker die dit binnen een jaar voor de hele stad kan doen. Maakt de gemeente hier gebruik van, dan scheelt dat enorm in de transportkosten. Want dit afval gaat nu helemaal naar HVC in Alkmaar.”

Naast deze lokale verwerker zit ook een plasticfabriek, Save Plastics.”Van het afval kan dus ook in Almere weer wat nieuws gemaakt worden. Bijvoorbeeld plastic gevels voor woningen of plastic bankjes.”

Bewoners van de Sieradenbuurt en Filmwijk maken zich zorgen over afvaldumpingen als op de lange termijn betaalsysteem Diftar wordt ingevoerd. Dan komen er meer ondergrondse containers waar je pas afval in kunt gooien als je met een pasje betaalt. En dat terwijl Almeerders al bijna de hoogste afvalbelasting van het land betalen. “Onbegrijpelijk dat de gemeente beweert dat PMD+ financieel niet haalbaar is in Almere. Het is al ingevoerd in Leiden, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Groningen. Waarom kan dit dan niet in Almere?”

Veel Almeerders zijn niet zo diep ingevoerd in de materie. Eén ding weten ze wel. Zin in een vierde container hebben ze niet.

Vuurplaats na aanhoudende overlast ontmanteld

De vuurkorf, bankjes en de kast voor haardblokken zijn vanmorgen uitgegraven en weggehaald

De vuurplaats in het voedselbos was ooit bedoeld voor feestjes met de buurt en bewoners die gezellig bij elkaar wilden zitten. Het was een mooie plek. Zelf in elkaar gezet door bewoners met een ingemetselde vuurkorf, bankjes en een kast voor haardblokken. Helaas veranderde het de afgelopen tijd opnieuw in een hangplek en trok het jongeren uit andere buurten aan. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar dat werd het wel.

Ook gisteren ontdekten bewoners een vernield boompje

Tot diep in de nacht scheurden scooters rond en belden deze jongeren aan om verhaal te halen bij buurtbewoners die eerder hadden gevraagd of ze hun blikjes drank en andere rommel wilden opruimen. Er zijn boompjes vernield en stukken schapenhek gebruikt om het vuur aan te maken. Andere bewoners belden de politie toen ze zagen dat er gedeald werd. 

Het bewonersplatform heeft van alles geprobeerd om de problemen op te lossen. De politie ingeschakeld die extra gesurveilleerd heeft, meermaals contact gehad met de gemeente die er boa’s op af stuurde. De overlast nam niet af. De buurtbewoners van het platform hebben vorige week bij de vuurplaats overlegd en besloten om de boel te ontmantelen. Dat is vanmorgen gebeurd. De bankjes gaan we hergebruiken en verspreid over het voedselbos neerzetten.

Wat een opkomst, bedankt allemaal!!

Kinderen, ouders, wandelaars: iedereen hielp mee

De bewoners doen de naam van hun buurt eer aan. Onze wijk is weer helemaal schoon, met dank aan de vele mensen die zwerfvuil kwamen rapen. En paaseieren zoeken niet te vergeten.

Het was nog spannend ook wie er ging winnen. De één had relatief meer vuilniszakken, maar de andere groep vond “de duurste en meest bijzondere dingen”. Van een fietspomp tot een kentekenplaat. Of complete pallets, wat nog hard werken was ook:

Bloed, zweet maar geen tranen

Bas en Sem waren ook weer op stoom. De jongste kon er niet van slapen gisteravond, zó graag wilde hij weer meedoen. Het resultaat was er naar: zij wonnen en kregen de kip met de gouden eieren mee.

Sem en Bas pakken de hoofdprijs

Alle gekleurde eieren zijn ook weer gevonden. Van klein tot groot: iedereen bedankt voor het meedoen! Alle vuilniszakken worden later vandaag door de gemeente opgehaald. Behalve het kenteken, dat hangt straks te pronken in een kinderkamer.

De oogst van vandaag

Paaseitjes (en afval) verzamelen!

Zaterdag is het weer zover: dan gaan we zwerfafval verzamelen dat in onze buurt ligt. Voor elke ingeleverde volle vuilniszak krijg je een zakje paaseitjes. Wie de meeste vuilniszakken verzamelt gaat er met de hoofdprijs vandoor. Wie wordt dat dit jaar? We zien het komende zaterdag 20 maart, we beginnen om 10.30 uur.

Ben jij er ook weer bij? Deze jaarlijkse opfrisbeurt is inmiddels traditie in de Sieradenbuurt en onze bijdrage aan NL Schoon.