Dit is geen speaker

Het ziet eruit als een kunstwerk, of een hippe speaker. Maar het is een hotel voor wilde bijen.Een tijdje terug kregen we een Floriade-cheque van de gemeente. Die cheque is nu verzilverd met de levering van het wildebijenhotel van leverancier Buginn.

Het hotel is eerder vandaag in het voedselbos neergezet


Nieuwbouwproject van Triade aan de Sieradenweg

Zoals bekend is er in oktober 2018 door Triade en de gemeente Almere de intentieovereenkomst voor de aankoop van de grond getekend.

In januari en februari van dit jaar waren er onder leiding van een architect zogeheten co-creatie sessies plaats. Hierin hebben medewerkers, cliënten, verwanten en buurtbewoners aangegeven wat hun wensen en ideeën zijn voor de toekomstige nieuwbouw. Deze informatie is vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan.

In de afgelopen maanden zijn de Programma’s van Eisen geoptimaliseerd.
Triade kiest voor een aanbestedingsstrategie Design & Build. Dit betekent dat wij een viertal aannemers vragen om op basis van ons programma van Eisen, de vraagspecificatie en de uitkomsten van de co-creatie een ontwerp met begroting aan te leveren.

De planning voor de komende periode ziet er globaal als volgt uit:

  • juni 2019 t/m oktober 2019 – versturen stukken naar aannemers; dialoogrondes met de aannemers; presentatie van de ontwerpen aan Triade
  • okt 2019 – opdrachtverstrekking aan de winnende aannemer om het ontwerp verder uit te werken;
  • dec 2019 / jan 2020 – afstemming en presentatie ontwerp met gemeente en de bewoners Sieradenbuurt;
  • jan t/m juli 2020 – verdere uitwerking en aanvraag omgevingsvergunning;
  • aug / sept 2020 – start bouw
  • aug / sept 2021 – oplevering gebouwen en terrein;
  • sept t/m nov 2021 – gefaseerde inhuizen cliënten en medewerkers;
  • december 2021 – operationeel

Met vriendelijke groet,

Miranda Juckers
Regiomanager TriadeVitree

Lezing over bijen bij de ‘Vogel- en Natuurwacht Flevoland’

Op woensdagavond 12 juni zal Jorinda Setzpfand en partner Harold (imker in ons voedselbos) ons hier veel meer over vertellen, waarbij de nadruk zal liggen op de honingbijen.

Hoe leven ze? Hoe werkt een bijenkorf/-kast? Wat is het verschil tussen een werkster, een dar en een koningin? Hoe maken bijen honing?
Jorinda zal ook een kijkkast met bijen meenemen, zodat we ze van dichtbij kunnen bekijken. Wil je ook meer over deze interessante, kleine maar zeer nuttige dieren weten? Kom dan op 12 juni naar deze lezing!

Datum: woensdag 12 juni
Tijd: 20:00 uur (gebouw open vanaf 19.30 uur) Locatie: De Oostvaarders, Oostvaardersbosplaats 1, Almere
Kosten (incl. koffie/thee): gratis voor donateurs, van niet-donateurs wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld
Neem s.v.p. je eigen beker mee, zodat we het plastic afval zoveel mogelijk beperken!

Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders foto: Staatsbosbeheer

Ridder Harry!

Toen Harry nog geen ridder was kreeg hij het verzoek om op vrijdag 26 april mee te gaan naar een Floriadebijeenkomst. Maar hij kon niet. Daarna vroeg Maud of hij alsjeblieft mee wilde voor een overleg met Olaf de Koning van de Heidemij, bij het theater. Gelukkig wilde Harry dat wel. Eenmaal bij het theater herkende hij de auto van de burgemeester. “Kijk, de grote baas is er ook”, zei Harry. Er stonden mensen in pak of met bloemen. Pas na een vriendelijk welkom van de gastvrouw bij de deur viel het kwartje. Eerste reactie: gvd. En daarna: dit vind ik toch wel heel leuk!

Een grote zaal met ronde tafels vol familie en vrienden. Harry mocht naar tafel 7 en al snel daarna het podium op. Burgemeester Weerwind hield een prachtige speech, maakte grapjes, zette met veel respect alle Almeerders op dat podium stuk voor stuk in het zonnetje. Benoemde hun jarenlange vrijwilligerswerk en inzet voor de stad.

Als laatste was Harry aan de beurt, naast hem zijn Ingrid. Het voedselbos werd genoemd, maar ook de Mudrun, het Belevenissenbos en meer. Zoals veel anderen op het podium vond Harry dat hij het niet alleen deed. Hij gaf ook de overige leden van het bewonersplatform een compliment. Maar Harry bedacht, regelde en voerde uit. Samen, natuurlijk, maar Harry trok de kar.

Burgemeester Weerwind werd formeel. “Het heeft de koning behaagd..” Hij zei het echt. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ridder Harry is er nog een beetje beduusd van. Dank, dank, dank zei de burgemeester tegen alle gedecoreerden. Sluiten wij ons bij aan.

En de kip goes to…

Een chocoladekip in ruil voor vier volle vuilniszakken en een stuk piepschuim

Een chocoladekip in ruil voor vier volle vuilniszakken en een stuk piepschuim

Sem en Bas hebben met hun ouders een kar vol vuilniszakken en piepschuim uit de buurt gevist. Zoveel dat zij dit jaar de grote chocoladekip wonnen.

Ondanks het grijze lenteweer kwamen er weer ontzettend veel kinderen en ouders meehelpen om onze buurt weer schoon te maken.

2E2879D5-06F1-4EE4-804A-14652F693F86

In ruil voor een volle vuilniszak kregen ze een zakje paaseitjes en wie een verstopt gekleurd ei inleverde kreeg er nog een zakje bij. En desgewenst een diploma:

A66F9B7A-0490-4624-B52E-A54431517C30

Je verwacht het niet maar hieronder het resultaat van twee uur samen zwerfafval opruimen..

40CB21B8-44F8-427B-B58C-E834D4B9B971

Met wie gaat deze prijskip naar huis?

E7013160-B632-4033-B487-5E955652088CHet is lente! Tijd voor een flinke schoonmaakactie van de buurt. Komende zaterdag 23 maar gaan we van 10.30 tot 12.30 vanwege NL Schoon aan de slag met prikstokken en vuilniszakken. De kunst is om zoveel mogelijk volle vuilniszakken met zwerfafval in te leveren. De winnaar mag de chocoladekip mee naar huis nemen. Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer paaseieren verstopt in de buurt. Wie zo’n ei vindt krijgt er een zakje paaseitjes voor terug.

Rond 12.30 zullen we Gerda Tielens ontvangen die namens de KNHM de vuurplaats in gebruik gaat nemen. Voor de kinderen hebben we marshmallows en drinken.

Tot zaterdag!

Goede eerste resultaten van afvalproef

60141D7B-2961-4356-A871-126D7FAFE50B

Sinds augustus 2017 testen we een nieuw afvalsysteem in de Sieradenbuurt.

De eerste resultaten van deze proef zijn erg goed. Het afval uit de blauwe container wordt na inzameling gescheiden. Doordat we het GFT afval apart aanbieden, blijft het afval in de blauwe container droog. Hierdoor is nascheiden erg effectief en is veel plastic en metaal uit ons afval gehaald. De hoeveelheid restafval die uiteindelijk overblijft voor verbranding is meer dan gehalveerd.

De gemeenteraad beslist waarschijnlijk voor de zomervakantie over het toekomstige afvalsysteem in Almere. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Van de manier waarop we het nu doen tot ondergrondse afvalcontainers en betalen per kilo afval. Enkele bewoners uit onze wijk hebben regelmatig contact met medewerkers van Stadsreiniging en verantwoordelijk wethouder Jan Hoek. Het streven van deze bewoners is dat we de huidige manier van afval scheiden houden en dat dit in heel Almere wordt ingevoerd.

De gemeente weegt nog steeds de hoeveelheid restafval uit onze wijk nadat de bewoners het hebben gescheiden. De laatste maanden is de klad er een beetje in gekomen want we blijken meer GTF en overig afval in dezelfde container te gooien.

Daarom vermelden we nog een keer welk afval in de diverse containers gaat:

In de groene container:
GFT (groente, fruit, tuinafval, etensresten, luiers, koffiefilters, kattenbakvulling, openhaardhout en as). Dit afval mogen we in een doorzichtige plastic zak doen.
In de blauwe container:
plastic, metaal, drinkpakken en restafval. Ook dit afval mogen we in een plastic zak doen.
 
In de grijze container komt oud papier.

Verder bieden we glas, textiel, grofvuil en chemisch afval apart aan.

Het helpt enorm als we ons afval goed scheiden en verpakkingen leegmaken. (Etens)resten doet u in de groene container en de lege verpakking in de blauwe container.

 Wie vragen heeft over het scheiden van afval kan contact opnemen met de medewerkers van Stadsreiniging. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 via telefoonnummer 14036.

Duizenden nieuwe bomen

Een jonge boom tegenover de Diadeemstraat

Een jonge boom tegenover de Diadeemstraat

Staatsbosbeheer plantte de afgelopen week en ook komende week duizenden bomen in het Oostrandpark. De nieuwe aanplant is 60 tot 80 cm hoog. Deze kleinere bomen slaan sneller aan en groeien harder dan grotere exemplaren.

Op sommige plekken is de grond niet geklepeld en liggen er houtresten en andere rommel. De buurt heeft hierover contact gehad met de boswachter.

De plantmachine had het soms lastig met de strook grond langs de Vergulde Draakstraat, maar toch is het gelukt om daar ook nieuwe bomen te planten. Op de open stukken in de plantvakken komen wilgen te staan. De komende week is het gedeelte achter de Korenbeursstraat aan de beurt.

Langs het spoor staan nieuwe populieren om het geluid van de treinen te dempen. In totaal zijn de afgelopen winter 56.000 bomen geplant in Almere. Het gaat Staatsbosbeheer niet lukken om het gehele Oostrand Park te herplanten, sommige delen zijn volgend jaar pas aan de beurt.

Cursus snoeien voor buren met groene vingers

89BFE367-0C1B-4ADE-8411-BF2AAF1C2CBCTien Almeerders kregen dit weekend een cursus fruitbomen snoeien. Niet geheel toevallig waren dit buren die ons voedselbos onderhouden maar er deden ook bewoners uit andere buurten mee. Ze leerden snoeien van expert Johan Smits van de Almeerse boomkwekerij Stadsbomerij.

De cursisten waren na afloop razend enthousiast. En dan vraag je ze natuurlijk wat ze zoal hebben geleerd. Of ze nog tips hebben voor mensen met een appelboom of ander fruitboompje in de tuin. Komt ie.

“Bomen snoeien is echt een moeilijk ding, haal niet meer dan 20% van de takken weg. Dode en kruisende takken kun je beter ook verwijderen. En koop een boom bij iemand die je goed kan voorlichten zoals Johan en niet bij het tuincentrum waar op het labeltje staat: wordt 1 meter hoog en waarbij je na 5 jaar geen ruimte meer in je tuin hebt doordat dat ding uitgegroeid is tot een kolos.  Zo goed?”