Bewonersplatform start handtekeningenactie voor burgerinitiatief over afval

Foto: Almere Deze Week

In de Sieradenbuurt doen we mee met een afvalproef. De situatie die wij nu testen, bevalt ons prima en willen we zo houden. Niet alleen in onze buurt en de Filmwijk, maar voor heel Almere.

De gemeente wil dit echter veranderen. Er ligt een collegevoorstel waarin staat dat zij betaalsysteem Diftar willen gaan invoeren. Voor ons betekent dit dat er een vierde afvalcontainer komt (voor restafval), dat we extra gaan betalen voor iedere keer dat we deze container laten legen en dat we restafval weer apart moeten weggooien.

We hebben ontdekt dat de businesscase van het afvalsysteem dat wij testen positief is. Dit betekent dat de invoering van dit systeem de gemeente geld oplevert en zorgt voor lagere afvalkosten. In het evaluatierapport van de afvalproef staat dat na invoering van dit systeem de afvalbelasting omlaag kan met minimaal 22 euro per huishouden per jaar. 

We begrijpen dus niet dat het college voorstelt om Diftar in te voeren. Daarnaast wordt voorgesteld om ons 30 euro(!) te laten betalen voor het ophalen van grofvuil en te stoppen met bladkorven en het ophalen van papier. Deze bezuinigingen zijn niet nodig als de gemeente het afvalsysteem invoert dat wij testen. 

We hebben 150 handtekeningen nodig

Wij gaan daarom een burgerinitiatief indienen bij de gemeente en daarin stellen we voor dat ons afvalsysteem van PMD+ in heel Almere ingevoerd wordt. Ook vragen we om een lager belastingtarief voor eenpersoonshuishoudens. De jaarlijkse rekening voor de afvalbelasting is dan lager als je alleen woont. De gemeenteraad zal het burgerinitiatief bespreken en hierover besluiten. 

Wilt u ook (onprettige) veranderingen voorkomen? Stuurt u dan een mail naar: info@sieradenbuurt.nl Vermeld in uw mail het volgende: 

– Onderwerp: ondertekening burgerinitiatief afval 

– Uw naam 

– Huisadres (straat, huisnummer, postcode) 

Hiermee tekent en ondersteunt u dit burgerinitiatief. We hebben uw steun en dat van uw familieleden (Almeerders, 18+) en buren hard nodig. Want alleen met 150 e-mails mogen we het burgerinitiatief indienen.