De essenkap is gestart

In het omcirkelde stuk bos zijn de eerste zieke essen gekapt

In het omcirkelde stuk bos zijn de eerste zieke essen gekapt

De eerste zieke essen zijn omgezaagd, in het gebied ten noorden van de Sieradenbuurt en de Oostvaardersbuurt. Ga vooral niet kijken in het met linten afgezette gebied waarschuwt Lisa Blok van Staatsbosbeheer. “Het is te gevaarlijk. De kraanmachine heeft veel dode hoeken en de vallende bomen kunnen wel dertig meter hoog zijn.”

Ook de komende week is de machine op rupsbanden nog in dit perceel te vinden. De werkzaamheden zijn tussen 7 en 19 uur. Niet alleen veel essen gaan om. Ook van sommige vlierbessenstruiken is een stuk afgezaagd zodat ze komend jaar sneller uitlopen.

Eén es is wat hoger afgezaagd. In deze es zitten door een specht gemaakte gaten. Omdat de vogels nog terug kunnen keren naar deze boom en omdat kauwen en holenduiven er ook graag in zitten is voor deze oplossing gekozen (zie foto).

De es met de spechtgaten

De es met de spechtgaten (foto: Staatsbosbeheer)

Wie meer wil weten of vragen heeft over de kap kan mailen naar l.blok@staatsbosbeheer.nl