Binnenkort begint de bomenkap

IMG_8851

Met een zogenaamde Prosilva, een rupsvoertuig van Staatsbosbeheer, gaan binnenkort de zieke essen tegen de vlakte. De bomen hebben een agressieve schimmelziekte. Omdat ze zomaar om kunnen vallen moeten ze gekapt worden. Dat gaat nu snel gebeuren. Staatsbosbeheer denkt aan eind augustus, begin september.

Kleine strook bomen blijft staan

Tussen de Sieradenbuurt en de Oostvaardersbuurt blijft een kleine strook zieke bomen overeind. Bewoners van beide buurten kijken straks dus niet bij elkaar naar binnen. Langs de paden komt een mix van nieuwe bomen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van gesprekken tussen Staatsbosbeheer en het bewonersplatform van de Sieradenbuurt.

De landelijke essentaksterfte heeft dus ook grote gevolgen voor onze buurten. Flevoland heeft destijds veel essen geplant, omdat het snelle groeiers waren. Maar nu is 95% van deze bomen ziek en is het onverantwoord om ze te laten staan. Daarom gaat Staatsbosbeheer rigoureus kappen.

Wat krijgen we er voor terug?

Tussen de Sieradenbuurt en de Oostvaardersbuurt zou het een kale boel worden, omdat vrijwel alle bomen daar ziek zijn. Toch is besloten om een kleine middenstrook met bomen te laten staan. Die worden teruggegeven aan de natuur zoals dat heet. Vallen ze om, dan blijven ze liggen en rotten ze langzaam weg. Op de braakliggende grond eromheen komt nieuwe aanplant. Het gaat om de grond tot circa 25 meter van de paden. Komend plantseizoen zal Staatsbosbeheer handmatig een hele variatie aan boomsoorten gaan planten. Denk aan eiken, beuken, iepen, berken, linden en zoete kers.

Wie door het bos loopt kan het flink horen kraken

Wie door het bos loopt kan het flink horen kraken

Aan de noordkant van de Sieradenbuurt staan vrijwel geen essen en gaat Staatsbosbeheer niet kappen. Langs de Buitenring zal het wel zichtbaar kaler worden. Direct na de kap van de zieke exemplaren zal Staatsbosbeheer daar vier meter hoge populieren planten. Daarachter komt zogeheten gevarieerde bosaanplant, meerdere soorten bomen. Achter die bosaanplant, aan de rand van de Sieradenbuurt, komen struiken.

We blijven op de hoogte 

Staatsbosbeheer houdt het bewonersplatform op de hoogte over de planning van de werkzaamheden en zal de bewoners van de Sieradenbuurt en Oostvaardersbuurt ook zelf informeren over de kap en herplant.

Wie nu vast meer wil weten kan contact opnemen met Lida Blok van Staatsbosbeheer op telefoonnummer 036-5229909 of l.blok@staatsbosbeheer.nl