Lucas en Finn winnen de egel!

Ze zijn er blij mee, Lucas en Finn uit de Collierstraat. Zij wonnen de chocolade egel na vuilniszakken vol zwerfafval verzameld te hebben.

De opkomst in onze buurt voor NL Schoon viel een beetje tegen dit jaar. Maar de buurt ziet er weer netjes uit. Ander goed nieuws is dat er dit jaar relatief weinig zwerfafval in de bermen en op straat lag.

Bedankt voor jullie hulp en voor de winnaars: eet smakelijk!

De nieuwe aanplant slaat aan

Begin dit jaar heeft Staatsbosbeheer nieuwe bomen geplant in het Oostrandpark. Deze zogeheten fladderiepen zijn in groepen neergezet langs het Pirellipad en zijn goed aangeslagen. Je kunt ze herkennen aan de onregelmatige, gezaagde bladrand.

De beste bomen in deze groepen (klumpen) kunnen in de toekomst blijven staan. In de klump is ook ruimte gelaten voor andere soorten en natuurlijke bosontwikkeling. Zo begint de zoete kers zich al op een natuurlijke wijze te verjongen in de percelen.

Foto: Staatsbosbeheer

Andere jonge bomen die Staatsbosbeheer heeft geplant zijn esdoorns, els en berk, met hier en daar een schietwilg die erg goed zijn voor de biodiversiteit.

In het seizoen 2018/2019 zijn er machinaal jonge boompjes geplant achter de Vergulde Draakstraat. Het gaat om haagbeuk, iep, kers, esdoorn en een paar schietwilgen. Ook deze bomen doen het goed en het begint volgens de boswachter al een erg mooi stukje jong bos te worden.

Raad positief over burgerinitiatief en start onderzoek

Afgelopen donderdag besprak de Almeerse gemeenteraad burgerinitiatief van onze buurt en Filmwijk om het PMD+ afvalsysteem te behouden en in heel Almere in te voeren. We startten dit burgerinitiatief om de invoering van betaalsysteem Diftar (en vier containers bij onze woningen) te voorkomen. 

De raad maakte geen keuze tussen de systemen. Wel spraken veel fracties hun voorkeur uit voor PMD+. Na het debat dienden vijf fracties een motie in om de twee afvalsystemen financieel door te laten rekenen. Deze motie werd aangenomen. Een raadslid stelde voor om de initiatiefnemers van het burgerinitiatief te betrekken bij de invulling en uitvoering van de financiële doorrekening. 

De vergadering begon met een presentatie van buurtbewoonster Juliette de Sévaux. Zij legde aan de hand van een lege deodorant spuitbus en een kapot plastic speelgoedautootje uit dat afval scheiden moeilijk en een hoop gedoe is. Daarna vertelde zij over het succes van de PMD+ proef in onze wijk en Filmwijk en deelde resultaten van PMD+ elders in het land.

In het evaluatierapport van de PMD+ proef staat dat invoering van het systeem financieel aantrekkelijk is. Het systeem zorgt voor een positief resultaat van 2 miljoen euro. Dit betekent dat de afvalbelasting voor een Almeers huishouden met minimaal 22 euro omlaag kan. Invoering van het systeem voorkomt bezuinigingen op de afvaldienstverlening, zoals betalen voor ophalen grofvuil en stoppen met inzameling papier. 

Juliette had ook de financiële gevolgen doorgerekend van de invoering van afvalsysteem Diftar. Dit systeem had vooralsnog de voorkeur van het Almeers college. Het financiële plaatje voor Diftar laat een heel ander beeld zien. Een voorzichtige inschatting toont een negatief resultaat van minimaal 6 miljoen euro. Als dit systeem wordt ingevoerd, moet er bezuinigd worden op de afvaldienstverlening. Daarom staan in het collegevoorstel ook allerlei bezuinigingsvoorstellen.

Hoe nu verder? De raadleden hebben aangegeven dat zij dit jaar een keuze willen maken tussen de twee afvalsystemen. Zij zullen op korte termijn de financiële doorrekening opstarten. Via de raadsgriffier worden wij geïnformeerd over onze rol/betrokkenheid en het verdere verloop.

Raad bespreekt burgerinitiatief Sieradenbuurt en Filmwijk

Aanstaande donderdag 25 juni bespreekt de Almeerse gemeenteraad het burgerinitiatief van onze buurt en Filmwijk om het PMD+ afvalsysteem te behouden. Onze buurten draaien al enige tijd een proef met dit systeem, tot ieders tevredenheid. We produceren veel minder afval. Het college wil Diftar invoeren. Dat gaat de inwoners meer geld kosten, een extra container en ergernis vanwege de te verwachten stijging van zwerfafval in de wijk. Beide opties worden donderdag besproken door de raad.

Voor een burgerinitiatief hadden we 250 handtekeningen nodig. Dat aantal werd al heel snel behaald. Daarom wordt onze voorkeur, PMD+, ook voorgelegd. Buurtbewoner Juliëtte heeft zich vastgebeten in dit dossier en weet er alles van. Zij geeft een presentatie en zal vragen van de gemeenteraadsleden beantwoorden. Hoe dit precies gaat staat in de gesprekswijzer.

We doen dit burgerinitiatief samen met Platform Filmwijk. Op basis van de vele handtekeningen en berichten op social media merken we dat het erg leeft bij bewoners. Ook bewoners van de boulevardflats in Almere steunen ons voorstel. Daar is een bewoonster een handtekeningenactie begonnen. Bewoners van de Boulevardflats in Stedenwijk hebben afgelopen vrijdag week een brief naar de gemeenteraad gestuurd inclusief alle handtekeningen, waarin staat dat zij ons voorstel steunen.

Meer info over zorginstelling Triade

De gebouwen op het terrein en de bouwlagen

Vanaf oktober begint het heien en gaan er 400 palen de grond in die het fundament worden van het zorgcomplex van Triade langs de Sieradenweg. De heipalen gaan in 3 weken tijd de grond in. De bouwvakkers starten om 7 uur en gaan om 17u naar huis. Incidenteel werken ze op zaterdag. In het najaar van 2021 wordt de sleutel overhandigd. 

Bouwverkeer gaat rekening houden met schoolgaande kinderen. Hooguit rijden er tien vrachtwagens per dag. Het bouwbedrijf houdt de Sieradenweg schoon. Als je vragen hebt over de bouw, loop dan niet het terrein op maar vraag naar de uitvoerder bij de bouwkeet. Belangrijk is om kinderen niet op het terrein te laten spelen, dit kan levensgevaarlijk zijn.
De aannemer nodigt bewoners uit bij start bouw, hoogste punt, oplevering en er komen open huis momenten.

Bewoners blijven op het terrein en hebben op het terrein hun dagbesteding. Er komen 72 mensen op het terrein te wonen, bij de organisatie is bekend wie dat zijn.

Een paar ondernemers uit de buurt hebben zich gemeld waaronder een ecoloog, meubelmaker, sportinstructeur en makers van beddengoed en handdoeken. Zij werken samen met Triade. 

De drielaags hoogbouw achterin het terrein

Er komt een drempel net voor de rotonde te liggen waar fietsers over gaan steken. Dus niet meer op het kruispunt Diadeemstraat/Sieradenweg. De gemeente zegt ook naar de verkeerssituatie net na de brug dus bij de moskee te kijken.

Er komen ook twee laadpalen te staan bij het terrein waar bewoners ook gebruik van kunnen maken.

Eén van de lagere gebouwen waar een bewonersgroep in komt

Infoavond van Triade op 16 juni

Op dinsdag 16 juni organiseert zorginstelling Triade een informatieavond over de nieuwbouw aan de Sieradenweg. Omdat er maar een beperkt aantal mensen in buurtcentrum het Cartoon mogen zijn is de avond opgedeeld in verschillende rondes van 45 minuten. Wie langs wil komen moet zich voor 15 juni aanmelden via aanmelden@triade-flevoland.nl

Langs de Sieradenweg komen 72 kleinschalige zorgwoningen te staan, net als een grote schuur. Triade verwacht dat komende maand met de grondwerkzaamheden begonnen wordt. In oktober wordt de eerste paal geslagen.

De volledige uitnodiging kun je hier lezen.

Ruim voldoende handtekeningen, burgerinitiatief gaat door

We hebben nu 200 handtekeningen binnen, van de benodigde 150, dus het bewonersplatform dient binnenkort een burgerinitiatief in om voor elkaar te krijgen dat in heel Almere PMD+ ingevoerd wordt. Waarom we dat doen lees je in het vorige artikel.

Het achteraf scheiden van afval levert alleen maar voordelen op: geen vierde container, minder kosten, oud papier dat opgehaald wordt en minder afval per huishouden dus beter voor het milieu. Ook hopen we hiermee een toename van het aantal afvaldumpingen te voorkomen.

Bewoner Juliëtte is vanmiddag geïnterviewd door Omroep Flevoland over het burgerinitiatief.

Dat de handtekeningen zo snel binnen zijn is ook te danken aan de bewoners van Filmwijk, waar de PMD+ proef ook loopt en die zich ook hebben aangesloten bij onze wens om dit voor heel Almere voor elkaar te krijgen.

Iedereen bedankt voor het tekenen! Zodra er meer nieuws is lees je dat hier.

Gratis nestkast tegen eikenprocessierups

Het bewonersplatform heeft met subsidie van de gemeente een aantal mezenkastjes aangeschaft. Deze kastjes worden uitgedeeld aan bewoners die mee willen helpen aan een ecologische bestrijding van de eikenprocessierups. Wij willen graag een bijdrage leveren aan de bestrijding van deze plaagdieren door versterking van de natuurlijke vijand en de biodiversiteit. 

Met het ophangen van nestkastjes voor mezen zetten wij een eerste stap. Mezen hebben de eikenprocessierups op het menu staan als lekker en gezond voedsel. Als je ook een kastje wil voor in je tuin, stuur dan een mailtje naar info@sieradenbuurt.nl

Je kunt 1 mezenkastje per adres vragen zolang de voorraad strekt.

Het nestkastje dat je kunt ophalen

Voor de beste plek om het kastje op te hangen vind je hier nog een paar tips die helpen de kastjes aantrekkelijk te maken voor de mezen.

Voor het versterken van de biodiversiteit kun je denken aan het zaaien van wilde bloemen die insecten aantrekken. De insecten trekken weer vogels aan en zo is een plus een drie.