Nog steeds geen besluit over afvalinzameling

“Iedereen feliciteert ons maar er is nog steeds geen besluit genomen”, zegt bewoner Juliëtte de Sévaux. “En dat moet wel, als er een burgerinitiatief in behandeling is genomen.” Juliëtte zet zich samen met bewoner John de Lang van de Filmwijk al jaren in voor een goed afvalsysteem in Almere. Dat is het systeem waar Filmwijk en de Sieradenbuurt al jaren mee proefdraaien: PMD+.

Het goede nieuws is dat de meerderheid van de raad achter het PMD+ plan staat van de Sieradenbuurt en Filmwijk. Het nascheiden van plastic, metaal en drinkpakken dus. Het slechte nieuws dat de gemeente dat nog niet voor de hele stad kan doen. Want eerst moeten daar voldoende machines voor zijn. Ook leidt het op dit moment nog tot problemen met de vuilniswagens die verouderd zijn en vervangen moeten worden.

In de nieuwe vuilniswagens kan maar 1 soort afval en dus niet twee soorten afval uit de duobak (rolcontainer). Wethouder Hoek denkt daarom aan een tijdelijke oplossing voor de buurten waar nog geen PMD+ is ingevoerd, zoals een extra rolcontainer voor restafval, of papier weggooien in containers bij bijvoorbeeld de supermarkt.

Bewoonster Juliëtte in de raadszaal

“Er moet een goed plan komen voor het invoeren voor PMD+ in de hele stad, met een expert die daar veel van weet” zegt Juliëtte. “Dat hebben we ook voorgesteld aan de raad tijdens onze presentatie op 16 september.”

Er waren drie bijeenkomsten met de gemeenteraad sinds half september. Op de eerste avond was er uitleg over het burgerinitiatief, de tweede avond kon wethouder Hoek reageren. Een aantal politieke partijen gaf toen al aan meer te zien in PMD+. Almere Deze Week begon op het stadhuis wat rond te vragen naar de voorkeuren van de andere politieke partijen en concludeerde al snel dat er een voorkeur voor PMD+ was.

Na de derde bijeenkomst bleek dat op drie partijen na, alle partijen voor nascheiden zijn. Op D66, GroenLinks en Leefbaar Almere na. Zij steunen het collegevoorstel dat uiteindelijk uitdraait op een extra vuilcontainer bij huis en het volledig laten scheiden door de burgers. “Het merendeel van de gemeenteraad staat achter ons, maar een besluit is er nog niet.”