1..2..3..4..5..6..7!

IMG_6043

Daar zijn ze! Elk jaar komt dit zwanenpaar een plek in onze buurt zoeken om te broeden. Dit jaar hadden ze een goed beschut plekje gevonden langs de grote vijver. En deze week was het zover, de eieren zijn uitgebroed. Met een beetje geluk worden dit zeven grote zwanen.

“Achteraf afval scheiden bespaart veel geld”

image

Juliëtte en medebewoners gaan op de foto voor Almere Deze Week

Achteraf afval scheiden is goedkoper en beter voor het milieu. Een gemeente als Gulpen-Wittem met 15.000 inwoners bespaart hiermee structureel 70.000 euro per jaar. Dat staat in de mail die bewoner Juliëtte de Sévaux stuurde naar iedereen die de petitie over afval scheiden heeft getekend.

Hoe zat het ook alweer

Een tijdje terug startte de gemeente met een afvalpilot in de Sieradenbuurt en de Filmwijk. Doel is de hoeveelheid afval fors terug te dringen. Het idee was om ondergrondse afvalcontainers in deze buurt te plaatsen. Dat leidde tot veel onrust en protest bij bewoners. De gemeente heeft de pilot vervolgens ‘on hold’ gezet. Drie bewoners uit de Sieradenbuurt organiseerden vervolgens een petitie tegen alle veranderingen, ook tegen het andere alternatief van de gemeente (een extra container). Deze petitie is ruim 130 keer getekend.

De gemeente nodigde de initiatiefnemers van de petitie uit om mee te denken over hoe het dan beter kan. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Juliëtte zocht grondig het internet af naar manieren van afval scheiden en kwam op het achteraf scheiden, wat in een aantal gemeenten al gebeurt. Deze manier blijkt niet alleen veel goedkoper maar ook beter te zijn voor het milieu. Wat blijkt: de gemeente Almere heeft deze mogelijkheid nooit onderzocht maar heeft wel aandelen in afvalverwerkingsbedrijf HVC.

De bewoners hebben contact met de politiek. Binnenkort geven ze een presentatie over achteraf afval scheiden. Als dit systeem wordt ingevoerd, gaat alle plastic, blik en pakken drank in de bak met restafval. Dat levert flink meer plastic op, bleek al uit een proef in Limburg.

 

 

Afvalpilot on hold gezet

Foto: Omroep Flevoland

Foto: Omroep Flevoland

Er verandert voorlopig niets aan de manier waarop het afval opgehaald wordt in de Sieradenbuurt. De petitie van drie bewoners in de Diadeemstraat heeft het gewenste effect gehad. De petitie is door 139 bewoners getekend. Uit de enquete bleek een even groot aantal bewoners voor en tegen de ondergrondse containers te zijn. Voor wethouder Frits Huis reden om nog niets te doen en met de bewoners in gesprek te gaan.

De gemeente heeft ons restafval gewogen en stelt dat de jaarlijkse hoeveelheid per Almeerder te groot is en dat dit omlaag kan en moet. Daarom onderzoekt de gemeente in twee wijken (Filmwijk en Sieradenbuurt) hoe dit restafval per inwoner omlaag kan. Niemand zal tegen afvalreductie zijn. De Sieradenbuurt blijft daarom geselecteerd om mee te doen aan dit onderzoek.

De gemeente gaat een extra bijeenkomst met bewoners uit onze wijk voorbereiden. Tijdens deze bijeenkomst bepalen we met de gemeente de verdere invulling van deze pilot. Binnenkort stuurt de gemeente hiervoor een uitnodiging.

 

Petitie tegen afvalpilot

image

Twee bewoners uit de Diadeemstraat zijn een petitie gestart omdat ze willen dat de afvalinzameling zo blijft als ie is. Afgelopen week vroeg de gemeente de buurt waar ze voor kiest: een extra, vierde afvalcontainer of ondergrondse afvalcontainers in de wijk.

image
Wat je er ook van vindt: laat je stem horen. Stuur het antwoordformulier terug en/of teken de petitie. Bij te weinig reacties gaat de gemeente haar eigen gang en hebben we geen inspraak meer. Tekenen kan via https://www.petities24.com/stoppilotafvalinzamelingsieradenbuurt

 

Daar is de ooievaar!!

IMG_5160En daar was ie opeens vanmorgen, cirkelend boven de ooievaarspaal. Na twee jaar lijkt de ooievaar het Voedselbos ook ontdekt te hebben. Hij is de plek nog aan het verkennen maar er is dus kans op een ooievaarsnest straks!

Klussen aan een insectenhotel

IMG_5121

De afgelopen twee dagen hebben duizenden Nederlanders geklust vanwege NL Doet. Ook onze buurt deed weer mee. Omdat het vorige hotel volgeboekt was, werd er een nieuw hotel in elkaar gezet.

De opkomst was niet hoog, dus het is de vraag of de Sieradenbuurt volgend jaar weer een NL Doet organiseert. De bewoners die er waren, ook een moeder en dochter uit de Eilandenbuurt, hebben de insecten in elk geval weer blij gemaakt.

Bij de vuurplaats zijn na afloop rabarber en artisjokplanten gepoot.