Meer info over zorginstelling Triade

De gebouwen op het terrein en de bouwlagen

Vanaf oktober begint het heien en gaan er 400 palen de grond in die het fundament worden van het zorgcomplex van Triade langs de Sieradenweg. De heipalen gaan in 3 weken tijd de grond in. De bouwvakkers starten om 7 uur en gaan om 17u naar huis. Incidenteel werken ze op zaterdag. In het najaar van 2021 wordt de sleutel overhandigd. 

Bouwverkeer gaat rekening houden met schoolgaande kinderen. Hooguit rijden er tien vrachtwagens per dag. Het bouwbedrijf houdt de Sieradenweg schoon. Als je vragen hebt over de bouw, loop dan niet het terrein op maar vraag naar de uitvoerder bij de bouwkeet. Belangrijk is om kinderen niet op het terrein te laten spelen, dit kan levensgevaarlijk zijn.
De aannemer nodigt bewoners uit bij start bouw, hoogste punt, oplevering en er komen open huis momenten.

Bewoners blijven op het terrein en hebben op het terrein hun dagbesteding. Er komen 72 mensen op het terrein te wonen, bij de organisatie is bekend wie dat zijn.

Een paar ondernemers uit de buurt hebben zich gemeld waaronder een ecoloog, meubelmaker, sportinstructeur en makers van beddengoed en handdoeken. Zij werken samen met Triade. 

De drielaags hoogbouw achterin het terrein

Er komt een drempel net voor de rotonde te liggen waar fietsers over gaan steken. Dus niet meer op het kruispunt Diadeemstraat/Sieradenweg. De gemeente zegt ook naar de verkeerssituatie net na de brug dus bij de moskee te kijken.

Er komen ook twee laadpalen te staan bij het terrein waar bewoners ook gebruik van kunnen maken.

Eén van de lagere gebouwen waar een bewonersgroep in komt