Restafval straks in de blauwe, gft in de groene container

4038626

De gemeente start met een nieuwe afvalproef. Vanaf week 33, in augustus, gaat al ons restafval bij het plastic in de blauwe container. Het tussenschot in de groene container wordt weggehaald zodat daar meer ruimte komt voor het gft-afval. De grijze container blijft voor papier, karton en oude kleding.

De indeling wordt als volgt:
– blauwe container: restafval inclusief plastic, blik en drankkartonnen
– groene container: alleen gft (groente, fruit, etensresten, koffiefilters, theezakjes, wegwerpluiers, kattenbakkorrels, etc)
– grijze container: papier

Deze nieuwe proef komt er omdat de gemeente Almere minder afval per huishouden wil. Eerst was het idee om ondergrondse afvalcontainers te plaatsen in de Sieradenbuurt en de Filmwijk. Hier kwam zoveel verzet tegen dat de gemeente de bewoners vroeg een keuze te maken tussen optie A of B. Ook daar nam de buurt geen genoegen mee. Een paar bewoners kwamen met het idee voor achteraf afval scheiden. Of dat werkt gaat nu uitgetest worden in deze nieuwe afvalproef. Voor het slagen van de proef is het belangrijk dat er zoveel mogelijk gft in de groene container komt en plastic met het restafval in de blauwe bak.

De komende dagen krijgen de bewoners hierover een brief in de bus van de gemeente.

IMG_6437

1..2..3..4..5..6..7!

IMG_6043

Daar zijn ze! Elk jaar komt dit zwanenpaar een plek in onze buurt zoeken om te broeden. Dit jaar hadden ze een goed beschut plekje gevonden langs de grote vijver. En deze week was het zover, de eieren zijn uitgebroed. Met een beetje geluk worden dit zeven grote zwanen.

“Achteraf afval scheiden bespaart veel geld”

image

Juliëtte en medebewoners gaan op de foto voor Almere Deze Week

Achteraf afval scheiden is goedkoper en beter voor het milieu. Een gemeente als Gulpen-Wittem met 15.000 inwoners bespaart hiermee structureel 70.000 euro per jaar. Dat staat in de mail die bewoner Juliëtte de Sévaux stuurde naar iedereen die de petitie over afval scheiden heeft getekend.

Hoe zat het ook alweer

Een tijdje terug startte de gemeente met een afvalpilot in de Sieradenbuurt en de Filmwijk. Doel is de hoeveelheid afval fors terug te dringen. Het idee was om ondergrondse afvalcontainers in deze buurt te plaatsen. Dat leidde tot veel onrust en protest bij bewoners. De gemeente heeft de pilot vervolgens ‘on hold’ gezet. Drie bewoners uit de Sieradenbuurt organiseerden vervolgens een petitie tegen alle veranderingen, ook tegen het andere alternatief van de gemeente (een extra container). Deze petitie is ruim 130 keer getekend.

De gemeente nodigde de initiatiefnemers van de petitie uit om mee te denken over hoe het dan beter kan. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Juliëtte zocht grondig het internet af naar manieren van afval scheiden en kwam op het achteraf scheiden, wat in een aantal gemeenten al gebeurt. Deze manier blijkt niet alleen veel goedkoper maar ook beter te zijn voor het milieu. Wat blijkt: de gemeente Almere heeft deze mogelijkheid nooit onderzocht maar heeft wel aandelen in afvalverwerkingsbedrijf HVC.

De bewoners hebben contact met de politiek. Binnenkort geven ze een presentatie over achteraf afval scheiden. Als dit systeem wordt ingevoerd, gaat alle plastic, blik en pakken drank in de bak met restafval. Dat levert flink meer plastic op, bleek al uit een proef in Limburg.

 

 

Afvalpilot on hold gezet

Foto: Omroep Flevoland

Foto: Omroep Flevoland

Er verandert voorlopig niets aan de manier waarop het afval opgehaald wordt in de Sieradenbuurt. De petitie van drie bewoners in de Diadeemstraat heeft het gewenste effect gehad. De petitie is door 139 bewoners getekend. Uit de enquete bleek een even groot aantal bewoners voor en tegen de ondergrondse containers te zijn. Voor wethouder Frits Huis reden om nog niets te doen en met de bewoners in gesprek te gaan.

De gemeente heeft ons restafval gewogen en stelt dat de jaarlijkse hoeveelheid per Almeerder te groot is en dat dit omlaag kan en moet. Daarom onderzoekt de gemeente in twee wijken (Filmwijk en Sieradenbuurt) hoe dit restafval per inwoner omlaag kan. Niemand zal tegen afvalreductie zijn. De Sieradenbuurt blijft daarom geselecteerd om mee te doen aan dit onderzoek.

De gemeente gaat een extra bijeenkomst met bewoners uit onze wijk voorbereiden. Tijdens deze bijeenkomst bepalen we met de gemeente de verdere invulling van deze pilot. Binnenkort stuurt de gemeente hiervoor een uitnodiging.

 

Petitie tegen afvalpilot

image

Twee bewoners uit de Diadeemstraat zijn een petitie gestart omdat ze willen dat de afvalinzameling zo blijft als ie is. Afgelopen week vroeg de gemeente de buurt waar ze voor kiest: een extra, vierde afvalcontainer of ondergrondse afvalcontainers in de wijk.

image
Wat je er ook van vindt: laat je stem horen. Stuur het antwoordformulier terug en/of teken de petitie. Bij te weinig reacties gaat de gemeente haar eigen gang en hebben we geen inspraak meer. Tekenen kan via https://www.petities24.com/stoppilotafvalinzamelingsieradenbuurt