Triade koopt grond: zorgwoningen komen er

Het plan voor zorgwoningen voor licht verstandelijk beperkte mensen langs de Sieradenweg gaat door. Dat staat in onderstaande brief die Triade aan het bewonersplatform heeft gestuurd.

Beste buurtbewoners van de Sieradenweg,

Op 25 april hebben wij tijdens een informatieavond jullie geïnformeerd over de bouwplannen van Triade aan de Sieradenweg. Graag brengen wij jullie op de hoogte van de eerste stap in de aankoop van de grond aan de Sieradenweg. Wij zijn met de gemeente tot overeenstemming gekomen dat Triade de grond aan de Sieradenweg  mag kopen. Onze bestuurder Afien Spreen zal de reserveringsovereenkomst volgende week woensdag samen met de wethouder ondertekenen.

Vervolgens zal Triade het Programma van Eisen formaliseren en de ontwerpfase opstarten. Dit zal zeker enige maanden in beslag gaan nemen.

Tijdens de informatieavond zijn er meerdere onderwerpen aangedragen die wij in het ontwerp mee zullen nemen. Het gaat dan met name om de toename van het verkeer en de verkeersontsluiting, de veiligheid van de fietsers, de aansluiting van het bouwplan op het omliggend terrein en de bereikbaarheid van Triade voor omwonenden tijdens de bouw maar vooral als het gebouw in gebruik is. Wij zullen deze onderwerpen, samen met de gemeente, meenemen in de ontwerpfase.

Zodra er zicht is op een eerste ontwerp dan zullen wij en de gemeente dit met jullie delen en ook de onderwerpen uit de bewonersavond verder met jullie bespreken.

Ter aanvulling: In de krant Almere Deze Week, is er per abuis een artikel verschenen dat Triade zorgwoningen gaat realiseren in de Stripheldenbuurt. Dit moet natuurlijk de Sieradenbuurt zijn. In de krant van volgende week wordt dit gerectificeerd.

Mochten er nog aanvullende vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Miranda Juckers

Regiomanager Triade

E: mjuckers@triade-flevoland.nl

 

Burendag 2018 afgelast.

Helaas zijn de weersvooruitzichten voor vandaag zo slecht dat we ons genoodzaakt zien de Burendag af te lasten. Met de verwachte regen en wind is het niet veilig springen op het springkussen én spelletjes doen in de regen, daar wordt niemand vrolijk van.

Kom je ook naar Burendag?

imageZondag 23 september doet de Sieradenbuurt mee aan Burendag. Net als vorig jaar staat er langs de Sieradenweg een groot springkussen en is er thee, koffie en taart. We hopen dat je er bij kunt zijn, ergens tussen 13-16 uur! En dat we net zulk mooi weer hebben als vorig jaar ☀️

De essenkap is gestart

In het omcirkelde stuk bos zijn de eerste zieke essen gekapt

In het omcirkelde stuk bos zijn de eerste zieke essen gekapt

De eerste zieke essen zijn omgezaagd, in het gebied ten noorden van de Sieradenbuurt en de Oostvaardersbuurt. Ga vooral niet kijken in het met linten afgezette gebied waarschuwt Lisa Blok van Staatsbosbeheer. “Het is te gevaarlijk. De kraanmachine heeft veel dode hoeken en de vallende bomen kunnen wel dertig meter hoog zijn.”

Ook de komende week is de machine op rupsbanden nog in dit perceel te vinden. De werkzaamheden zijn tussen 7 en 19 uur. Niet alleen veel essen gaan om. Ook van sommige vlierbessenstruiken is een stuk afgezaagd zodat ze komend jaar sneller uitlopen.

Eén es is wat hoger afgezaagd. In deze es zitten door een specht gemaakte gaten. Omdat de vogels nog terug kunnen keren naar deze boom en omdat kauwen en holenduiven er ook graag in zitten is voor deze oplossing gekozen (zie foto).

De es met de spechtgaten

De es met de spechtgaten (foto: Staatsbosbeheer)

Wie meer wil weten of vragen heeft over de kap kan mailen naar l.blok@staatsbosbeheer.nl

Binnenkort begint de bomenkap

IMG_8851

Met een zogenaamde Prosilva, een rupsvoertuig van Staatsbosbeheer, gaan binnenkort de zieke essen tegen de vlakte. De bomen hebben een agressieve schimmelziekte. Omdat ze zomaar om kunnen vallen moeten ze gekapt worden. Dat gaat nu snel gebeuren. Staatsbosbeheer denkt aan eind augustus, begin september.

Kleine strook bomen blijft staan

Tussen de Sieradenbuurt en de Oostvaardersbuurt blijft een kleine strook zieke bomen overeind. Bewoners van beide buurten kijken straks dus niet bij elkaar naar binnen. Langs de paden komt een mix van nieuwe bomen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van gesprekken tussen Staatsbosbeheer en het bewonersplatform van de Sieradenbuurt.

De landelijke essentaksterfte heeft dus ook grote gevolgen voor onze buurten. Flevoland heeft destijds veel essen geplant, omdat het snelle groeiers waren. Maar nu is 95% van deze bomen ziek en is het onverantwoord om ze te laten staan. Daarom gaat Staatsbosbeheer rigoureus kappen.

Wat krijgen we er voor terug?

Tussen de Sieradenbuurt en de Oostvaardersbuurt zou het een kale boel worden, omdat vrijwel alle bomen daar ziek zijn. Toch is besloten om een kleine middenstrook met bomen te laten staan. Die worden teruggegeven aan de natuur zoals dat heet. Vallen ze om, dan blijven ze liggen en rotten ze langzaam weg. Op de braakliggende grond eromheen komt nieuwe aanplant. Het gaat om de grond tot circa 25 meter van de paden. Komend plantseizoen zal Staatsbosbeheer handmatig een hele variatie aan boomsoorten gaan planten. Denk aan eiken, beuken, iepen, berken, linden en zoete kers.

Wie door het bos loopt kan het flink horen kraken

Wie door het bos loopt kan het flink horen kraken

Aan de noordkant van de Sieradenbuurt staan vrijwel geen essen en gaat Staatsbosbeheer niet kappen. Langs de Buitenring zal het wel zichtbaar kaler worden. Direct na de kap van de zieke exemplaren zal Staatsbosbeheer daar vier meter hoge populieren planten. Daarachter komt zogeheten gevarieerde bosaanplant, meerdere soorten bomen. Achter die bosaanplant, aan de rand van de Sieradenbuurt, komen struiken.

We blijven op de hoogte 

Staatsbosbeheer houdt het bewonersplatform op de hoogte over de planning van de werkzaamheden en zal de bewoners van de Sieradenbuurt en Oostvaardersbuurt ook zelf informeren over de kap en herplant.

Wie nu vast meer wil weten kan contact opnemen met Lida Blok van Staatsbosbeheer op telefoonnummer 036-5229909 of l.blok@staatsbosbeheer.nl

AED uit Medaillonstraat te koop

In de Medaillonstraat hangt een AED, een apparaat waarmee je iemands hart weer aan de praat kunt krijgen. Deze AED is destijds aangeschaft door de bewoners. De nieuwe bewoners van het huis waaraan de AED hangt willen het apparaat kwijt omdat ze te weinig ruimte overhouden op hun parkeerplaats. Niemand van de andere bewoners wil de AED aan zijn huis hebben. De straat hoopt het goed onderhouden apparaat te kunnen verkopen. Vandaar deze oproep: zijn er andere straten/bewoners in de wijk die interesse hebben in aankoop van deze AED, die 3 jaar oud is? Wie interesse heeft kan mailen naar info@sieradenbuurt.nl

Een stukje Frankrijk in het voedselbos

We mogen trots zijn op ons voedselbos, dat met de week mooier wordt. Maar nog veel trotser op die paar buurtbewoners die altijd weer klaar staan om te timmeren, planten en ander onderhoud te doen. Waar de hele buurt van kan profiteren. Dank jullie wel toppers!!

AE4595C9-4310-40BB-A896-C9B650608B57

Maud laat de druiven zien die nu tegen de pergola kunnen groeien.

Buxusrups is weer actief

De buxusrups

De buxusrups

Het seizoen van de buxusrups is weer begonnen. In onze buurt is ie helaas ook weer opgedoken (in de Diadeemstraat). Doe je er niks aan, dan is je buxus ten dode opgeschreven. Omroep West schreef vorig jaar dit artikel over de harige rups en wat je ertegen kunt doen.